Vind je het lastig om goed te reageren op het gedrag van je kind? Zijn er problemen met eten of naar bed gaan, of heb je moeite met grenzen stellen? Zou je hierbij tijdelijk thuis ondersteund willen worden? SWZ kan dit doen via Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding. Samen gaan we aan de slag met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van je kind met een beperking*. Heel praktisch, dat spreekt ouders aan.

Kort en krachtig

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) is een vorm van kortdurende hulpverlening. Gemiddeld ondersteunen we ouders 1 jaar. SWZ heeft hiervoor speciaal geschoolde begeleiders. Zij kunnen je in korte tijd een flink stuk op weg helpen met de opvoeding van je zoon of dochter. De begeleider werkt bij jullie thuis aan doelen die in overleg zijn vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

  • ouders begeleiden bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind;
  • ouders begeleiden bij de aanpak van opvoedingsproblemen, bijvoorbeeld rondom eten, slapen, niet luisteren of boosheid van het kind;
  • ouders begeleiden bij het vinden van een nieuwe balans tussen draaglast (wat ligt er allemaal op je bordje) en draagkracht (wat kun je aan).

Thuis praten we over hoe dingen anders kunnen. Eventueel maken we video-opnamen van dagelijkse situaties, die we samen bekijken en beoordelen. Je leert door relatief kleine aanpassingen om handelingen beter aan te laten sluiten bij de leefwereld van je kind. De begeleider kan hierbij helpen door situaties voor te doen. We adviseren ook over mogelijk-heden om de belasting voor jou als ouder te verlichten. Dit kan variëren van een hulpmiddel bij het douchen tot logeeropvang.

Van intake tot huisbezoek

Als je in aanmerking komt voor Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding nodigt een zorgconsulent je uit voor een intakegesprek. Samen formuleren jullie de hulpvraag. De daadwerkelijke ondersteuning is in handen van een professionele begeleider die de opleiding ‘Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding’ heeft afgerond. Deze specialist werkt onder verantwoordelijkheid van een orthopedagoog of gedragskundige.

De begeleiding start met goed zicht krijgen op de dagelijkse gang van zaken in het gezin. Daarom spreekt de pedagogisch begeleider met jullie ‘beeldvormende’ huisbezoeken af, op verschillende momenten van de dag. De bevindingen komen in het verslag te staan. Vervolgens leggen ouders en begeleider samen doelen vast in een behandelplan. Hier gaat iedereen mee aan de slag, ook weer via huisbezoeken. Als de situatie voldoende verbeterd is, ronden we de begeleiding af. Elk bezoek van de pedagogisch gezinsbegeleider duurt maximaal twee uur.

Waar?

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding is mogelijk in het hele werkgebied van SWZ