SWZ professionals gespecialiseerd in NAH-ondersteuning

Bij SWZ werkt een groot aantal NAH-specialisten. Vanuit hun kennis en kunde helpen zij bij het leren omgaan met de gevolgen van NAH. Maar ook hoe de omgeving daarop met een juiste bejegening kan aansluiten.

SWZ werkt samen met veel betrokken partijen. Er is veel contact met thuiszorg, wijkteams en regionale netwerken. SWZ is betrokken bij Café Brein, de ontmoetingsplekken voor mensen met NAH en hun naasten. Bovendien is SWZ is partner van de samenwerkingsverbanden Hersenz (www.hersenz.nl) en Ambitie (www.ambitie.org).

Algemeen

NAH kan tot veel onbegrip en frustratie leiden, zowel bij de NAH-cliënt als de directe omgeving. SWZ gaat met je op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • trainingen
 • thuisbegeleiding:
 • behandelingen die vaardigheden vergroten (motorisch, spraak, geheugen, plannen, organiseren, energie verdelen);
 • uitwisseling met lotgenoten

Kinderen en jongeren

Wanneer een kind of jongere met NAH kampt hebben zowel kind als ouder(s) veel baat bij een betrokken en deskundige steun in de rug.

Speciaal voor deze groep is er onder meer:

 • intensieve gezinsbegeleiding;
 • ‘op maat’ behandelingen voor een goede ontwikkeling;
 • logeermogelijkheden;
 • vroegbehandeling.

Volwassenen

Wanneer een (jong) volwassene wordt getroffen door NAH kunnen er op tal van levensgebieden problemen ontstaan.

SWZ biedt een breed palet aan ondersteuning:

 • specifieke behandelingen (waaronder het specifiek behandeltraject Hersenz);
 • aangepaste woonvormen met zorg/begeleiding dichtbij of op afstand;
 • dagbestedingsprojecten;
 • ondersteuning op de werkplek;
 • re-integratietrajecten via Ambitie