Prokkel logoIn de week van 6 t/m 11 juni doen cliënten van SWZ weer mee aan de landelijke PROKKELWEEK. Prokkelen is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Sinds dit jaar is SWZ Full Partner van het Prokkelproject. En we zijn dan ook enorm trots op het vol programma waar we dit jaar op inzetten.Zo starten we de week met deelname aan de ProkkelSterrenslag in Utrecht met 2 Zonhove/Dela teams. Dinsdagavond organiseert afdeling Recreatie een ProkkelDisco voor alle mensen met een beperking uit Son en Breugel. Op woensdag en donderdag komen 6 teams van DELA medewerkers samen met onze cliënten voor het prokkelproject “Handen uit de Mouwen”.

En we zijn een grote Prokkelstage project gestart, i.s.m. Stichting MeeDoen om mensen met een beperking een stage/werkervaring te kunnen bieden. Ondernemers en organisaties uit het dorp bieden stageplaatsen aan, cliënten geven hun stagewensen aan, het prokkelteam maken de een match en begeleiden de stages op maat. Ook binnen Zonhove bieden we stageplaatsen aan!
Dit alles als opstap voor het “LeerwerkCentrum De Carrousel S&B i.o.” waarbij mensen met een beperking worden geholpen naar een passende werkplek. Dit alles zeer lokaal in Son & Breugel.

Ter afsluiting organiseren we samen met St. Welzijn Zonhove een gezellig ProkkelTuinfeest op zondag 12 juni, waar alle Zonhove cliënten, Prokkelaktiviteiten deelnemers, leden van St. MeeDoen, Ondernemers die aan het stageproject hebben deelgenomen, St. Welzijn Zonhove en de Serviceclubs uit Son en Breugel elkaar (nogmaals) kunnen ontmoeten, kunnen terugkijken op een geslaagde Prokkelweek, en elkaar kunnen inspireren voor de nabije toekomst.

Alle informatie over deze prokkelaktiviteiten en stages is te vinden op een speciaal door SWZ Zonhove ontworpen PROKKELPLEIN, waar alle verdere informatie te vinden is en waar stagiaires en ondernemers met elkaar in contact kunnen komen.
Lees meer op: https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/prokkelplein/

We hopen op mooie stage ervaringen en ontmoetingen voor onze kanjers!

Gedurende de hele week vinden overal in het land activiteiten plaats. Waar er wat te doen is, kun je vinden op http://www.prokkel.nl/prokkel-kaart/
Uit al die meer dan 300 activiteiten (en ook dit aantal stijgt nog iedere dag) zijn er 15 gekozen die in aanmerking komen voor de Gouden Prokkel.