Op 8 juni opent minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink de Prokkelweek met een digitaal koffie-uurtje. Deelnemers met een verstandelijke beperking worden die ochtend gekoppeld aan medewerkers van organisaties en bedrijven. Zo ontstaat een prikkelende, digitale ontmoeting, waarbij elke deelnemer kennismaakt met iemand van buiten zijn of haar eigen belevingswereld. Even met iemand anders in gesprek, van mens tot mens.

Stichting Prokkel brengt prikkelende en inspirerende ontmoetingen (Prokkels) tot stand tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, is er elk jaar een Prokkelweek. Dit jaar vindt dit plaats van 8 t/m 13 juni. De coronacrisis treft ons allemaal. Ook voor de Prokkelweek heeft dit gevolgen. Ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking zijn in deze tijd moeilijker te realiseren, maar de verbinding blijft belangrijk. De activiteiten zijn dit jaar vaker kleinschalig en/of in digitale vorm.

Het Prokkelen gaat ook in de zomer door. Tijdens de Prokkelzomer kunnen er activiteiten worden georganiseerd of deel worden genomen aan ProkkelOpPad. Dit is een opdrachtentocht die lokaal wordt gelopen. SWZ doet mee aan ProkkelOpPad vanuit Son. Ook ORO, Zuidwester en de Provincie Noord-Brabant doen mee. 

Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op Prokkel.nl