EvoluonHet doel van De Slimste Woning is “domotica ervaren en beleven”. Comfortabel, veilig en plezierig wonen en thuis kunnen werken en leren vormen de voornaamste behoeften van deze tijd. Stichting Smart Homes laat daarom verschillende mogelijke technische oplossingen zien in De Slimste Woning van Nederland.

Wat is er te zien?
In De Slimste Woning zullen tal van technische toepassingen bezoekers verrassen. Er wordt getoond hoe deuren en gordijnen op afstand te bedienen zijn. Ook worden twee robots getoond, onderdeel van Europees onderzoek, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunen en activeren. Voor senioren en mensen met een ziekte of een beperking heeft de woning de toegevoegde waarde dat bewoners veel langer zelfstandig kunnen wonen en via computer en internet contact kunnen hebben met verzorgers en medisch personeel, wanneer daartoe aanleiding is.