Hersenz.
Mensen met NAH vallen na ziekenhuis en revalidatie vaak in een gat. Eenmaal thuis worden de gevolgen van het hersenletsel pas in volle omvang merkbaar. Hersenz is een nieuw, innovatief behandeltraject voor mensen met NAH die meer grip op hun leven willen krijgen en daarbij intensieve ondersteuning kunnen gebruiken. Deze speeddate geeft de mogelijkheid om specifieke vragen over de inhoud van dit behandeltraject te stellen.

Volwassen met NAH en hun naasten
Kwaliteit van leven bestaat uit een aantal domeinen zoals lichamelijken sociaal welbevinden, zelfbepaling, persoonlijke onwikkeling. Voor elk mens is kwaliteit van leven van groot belang. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met hersenletsel. Voor hen kan het lastig zijn om hier zelfstandig invulling aan te geven. Voor elk domein is er een ervaringsdeskundige of specialist aanwezig om hierover in gesprek te gaan.

Kinderen met NAH
De problemen van kinderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn aan de buitenkant vaak niet te zien. De impact op een gezin kan echter groot zijn. In verschillende levensfasen kan een kind tegen nieuwe en andere moeilijkheden aanlopen. Dan kun je als gezin wel wat hulp gebruiken. SWZ biedt deze hulp. Geïnteresseerd? Neem deel en praat mee!

WMO, wat betekent dit voor ondersteuning aan mensen met hersenletsel?
Welke ondersteuning is er nodig voor mensen met NAH om te kunnen participeren in de samenleving? Hoe kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Waar kunnen of moeten we de handen ineen slaan? Wanneer is er specifieke kennis en kunde nodig? Graag wisselen we hierover met jou van gedachten, van professional tot professional.