Op 22 mei 2013 ondertekenden Huis & Erf uit Schijndel, Laverhof uit Heeswijk, Dichterbij uit Uden en SWZ uit Son een samenwerkingsovereenkomst, waarin is afgesproken dat partijen in gezamenlijkheid een zo optimaal mogelijk aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor cliënten willen realiseren, in eerste instantie gericht op de (her)ontwikkeling van de locatie Mgr. Bekkershuis van Laverhof en locatie De Eekelhof van SWZ in Schijndel.

De samenwerkingsovereenkomst wordt ingegeven door de ontwikkelingen rondom het scheiden van wonen en zorg voor cliënten met een lichte zorgvraag. De heer Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “Voor het Mgr. Bekkershuis werden plannen ontwikkeld voor de verbouw of nieuwbouw van het oudste deel van de locatie. Door de nieuwe wetgeving over het scheiden van wonen en zorg kwamen die plannen op losse schroeven te staan, omdat daarmee feitelijk het verzorgingshuis ophoudt te bestaan en de huidige appartementen niet geschikt zijn om te verhuren. Er is echter wel behoefte aan vormen van verzorgd en beschermd wonen. Dan is de stap om dit in samenwerking met andere zorgaanbieders en Huis & Erf te ontwikkelen, ieder vanuit onze eigen expertise, al snel gezet.”

Mevr. Jody Cath, bestuurder van SWZ: “Op de locatie De Eekelhof wonen o.a. mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Er lagen plannen om De Eekelhof te verbouwen, maar de ontwikkelingen hebben ons doen besluiten om over de grenzen van onze organisatie heen te kijken en in Schijndel samenwerking te zoeken met andere partijen, waaronder Huis & Erf. Zowel het Mgr. Bekkershuis als De Eekelhof zijn centraal gelegen locaties in Schijndel, met mogelijkheden voor nieuwbouw voor mensen met een actuele en toekomstige zorgvraag. Die zorg kan nu in samenwerking worden geboden, ook in woningen die mensen zelf huren, dus passend binnen de kaders van de nieuwe wetgeving”.

De heer Gerard Kersten, directeur van Dichterbij: “Laverhof en Dichterbij werken in Schijndel al samen bij Zorg aan huis. Door dit initiatief kunnen wij onze cliënten geschikte woningen aanbieden, met voldoende ondersteuning dichtbij.”

De heer Marcel Meulen van bouwvereniging Huis & Erf: “Huis & Erf is verantwoordelijk voor de realisering van de ontwikkelingsplannen voor de locatie Mgr. Bekkershuis en De Eekelhof. Dit past ook bij onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten en het prestatieveld wonen en zorg. De woningen die we in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst gaan ontwikkelen worden zodanig vormgegeven en uitgerust dat ouderen en mensen met een beperking ook bij een toenemende zorgbehoefte en verminderde mobiliteit, zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en zorg aan huis kunnen blijven ontvangen.”

De resultaten van het onderzoek over ‘Wonen-Welzijn-Zorg in Schijndel’ dat op dit moment door Companen wordt uitgevoerd, worden betrokken in de uitwerking van de plannen.

Informatie over de organisaties

Laverhof bestaat uit de locaties Cunera/De Bongerd in Heeswijk en Mgr. Bekkershuis en St. Barbara in Schijndel. Daarnaast biedt Laverhof behandeling, revalidatie en ondersteuning thuis. Laverhof richt zich op de ondersteuning van ouderen uit de regio’s Heeswijk en Schijndel en de zorg voor religieuzen, behorend tot de Nederlandse Provincie van de Sociëteit van Zusters van J.M.J. en de Zusters van Liefde van Schijndel.

Huis en Erf is een woningcorporatie in de regio Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught met ruim 3.500 woningen. Een maatschappelijke ondernemer met een brede zorg voor wonen & leefomgeving.

Stichting SWZ ondersteunt mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij en is actief in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. SWZ beschikt over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen. Daarnaast biedt SWZ thuisondersteuning, begeleid wonen, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling.

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. In zeven regio’s ondersteunt Dichterbij volwassenen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daarnaast zijn er twee gespecialiseerde onderdelen die in het hele werkgebied werkzaam zijn: Specialistische Zorg en Kinder- en Jeugdzorg.

Noot voor de redactie

Voor meer persinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Drs. P. Beijers, voorzitter raad van bestuur Laverhof, Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk. Tel: 0413-298100.

Mevr. N. Kleyn, medewerker PR en Communicatie Huis & Erf, Kerkendijk 55, 5480 AA  Schijndel. Tel: (073) 544 06 14.

Mevr. R. Kessels-Graat, adviseur PR & Communicatie SWZ, Nieuwstraat 70, 5691 AG Son. Tel : (0499) 471 241 / (06) 53 84 53 87

De heer G. Kersten, directeur Dichterbij, Begijnenstraat 165, 5341 BJ Oss. Tel: (0412) 675 025.

foto ondertekening Laverhof