“Er is nog veel bescheidenheid over het eigen kunnen, maar de conclusie van deze audit is dat het primaire proces en de gerichtheid op cliënten staan als een huis, en het waliteitsmanagementsysteem werkt uitstekend. Er is enorm veel bereikt en dat mag gevierd worden.” Zo luidt de conclusie van de hoofdauditor die samen met twee andere deskundigen drie dagen onderzoek hebben verricht naar het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van SWZ. We zijn trots op deze boordeling. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat SWZ goede kwaliteit levert en continu werkt aan kwaliteitsverbetering.

De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.
Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.

GB-13d