Son, 16 december 2015

Vanaf half december bieden SWZ en Archipel samen behandeling aan mensen met hersenletsel na afronding van de revalidatiefase in het behandeltraject ‘Hersenz’. Rob Krol, Manager behandel- en kenniscentrum bij SWZ: “Door onze krachten te bundelen en elkaars expertise te delen kunnen we de behandelingen van Hersenz aan meer mensen aanbieden.” Hermine de Bonth, Manager Dienst Behandeling bij Archipel, vult daarbij aan: ”Bovendien richten onze organisaties zich deels ook op dezelfde doelgroep”.

Hersenz
Bij de behandeling van Hersenz leren professionals mensen met een (niet-aangeboren) hersenletsel en hun naasten om te gaan met de (soms) ingrijpende veranderingen in hun leven. De persoon met hersenletsel leert bijvoorbeeld om zijn energie goed te verdelen en om beter om te gaan met bijvoorbeeld geheugenproblemen. Ook werkt men binnen de behandeling van Hersenz aan de fysieke conditie en worden mensen met hersenletsel weer opnieuw vertrouwd gemaakt met hun lichaam. Leren omgaan met hersenletsel stopt niet na de revalidatiefase. Ook daarna kan er nog veel bereikt worden. De behandeling van Hersenz kan direct volgen op het revalidatietraject, maar kan ook worden ingezet wanneer jaren later blijkt dat iemand toch meer beperkingen van het hersenletsel ervaart dan voorheen.
Jeannette Heijting nam deel aan de behandeling van Hersenz. “Mijn zelfvertrouwen is toegenomen en ik zit niet meer chronisch met die bal van angst in mijn buik. Door Hersenz heb ik een betere balans gevonden”.

Archipel en SWZ
Zowel Archipel als SWZ ondersteunen mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel. SWZ ondersteunt mensen met NAH in alle fasen van het leven, van jong tot oud. Bij Archipel ligt de nadruk bij ouderen en volwassenen met NAH. Allebei met als streven om hen te helpen zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Beide organisaties bieden behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd in de regio Noord- en Zuidoost Brabant. Ook zijn ze er voor de naasten van mensen met hersenletsel.

Hersenletsel
Jaarlijks lopen ca. 120.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een val op het hoofd, een hartstilstand, een ziekte, hersenbloeding of hersentumor. Niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd, heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de getroffen persoon zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Wat voorheen zo vanzelfsprekend leek,
kan nu heel anders zijn. Door het hersenletsel verandert je leven.

Op onderstaande foto ziet u van links naar rechts:
Marije Stuart en Hermine de Bonth (beiden van Archipel), Jeannette Heijting (ervaringsdeskundige), en Iris Versteijnen en Rob Krol (beiden van SWZ).

Kick-off samenwerking SWZ en Archipel inzake Hersenz

Kick-off samenwerking SWZ en Archipel inzake Hersenz