Son, 9 november 2015

Van Speijk. Dat is de naam van de vernieuwde en verbouwde accommodatie aan de Van Speijklaan in Helmond. In Van Speijk bundelen ORO en collega-zorgorganisatie SWZ de krachten. Op 12 november zal de Helmondse wethouder Nathalie van der Zanden deze veelzijdige accommodatie officieel openen.

In het gebouw aan de Van Speijklaan in Helmond-Oost had ORO tot voor kort haar kunstcentrum ArtORO en het vrijetijdscentrum Aksent. Met de komst van het wijkgericht werken is besloten om de creatieve dagbestedingstak ook deels onder te brengen op andere locaties van ORO in de regio. Daarmee kwam er ruimte voor een meer wijkgerichte invulling van Van Speijk, zoals het gebouw genoemd wordt. Ook ontstond de mogelijkheid om samen te werken met SWZ. Deze organisatie verzorgde al dagbesteding voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel in een ruimte in Keyserinnedael.

Voor de zomervakantie is gestart met een grootscheepse aanpassing van het gebouw. Zo is beneden -direct naast de ingang- een winkeltje annex atelier gemaakt, waardoor bezoekers meteen een beeld krijgen van de activiteiten die er plaatsvinden.
Door de ruimte anders in te delen is er op de begane grond plaats gekomen voor een rustkamer en aangepaste toiletten, en boven voor een sportzaal. Op de bovenverdieping zijn ook ruimtes voor de ambulante begeleiding van ORO. Alles dicht bij elkaar, zodat er snel overlegd kan worden en er meteen faciliteiten zijn voor mensen die begeleid worden, zowel ín de wijk als voor cliënten die in de naastgelegen appartementen wonen.

Van Speijk biedt een levendige omgeving waar ontmoeting en verbinding centraal staan. De optelsom die aangeeft dat één en één geen twee maar drie is. Zo groeit de vergrote en open ontmoetingsruimte op de begane grond uit tot een laagdrempelige huiskamer voor iedereen in de wijk met een bijzondere vraag én voor mensen die graag iets willen betekenen voor de kwetsbare medemens en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen.
Van Speijk, dat is een nieuwe kijk op zorg in de wijk!

De feestelijke opening wordt op 12 november om 15.30 uur verricht door wethouder Nathalie van der Zanden en Jan Roelofs, Raad van Bestuur van ORO.