Al heel wat jaren maken wij voor en met cliënten bij SWZ, onze nieuwsbrief. Daarin delen wij de mooie verhalen uit het dagelijks leven van cliënten en medewerkers. We hebben het uiterlijk wat opgefrist. De verhalen gaan nog steeds over wat SWZ biedt aan merkbare mensgerichte zorg, maar ook zetten we cliënten en teams in het zonnetje. En we brengen verhalen uit en van de Cliëntenraden. Vaste elementen zie je terug zoals de column van Jeannette en mooie gedichten van Yvonne.

Heel veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst!

SWZ Nieuwsbrief Zomer 2022