20 juni 2013

Met trots presenteert SWZ het publiek jaarverslag over 2012. Deze keer staat het thema ‘Samen-werken aan ontplooiing’ centraal.

We kijken terug hoe SWZ in 2012 heeft samengewerkt  met cliënten, met relaties, met medewerkers, maar ook hoe SWZ heeft samengewerkt in de wijk, aan werk en aan de toekomst.

In dit verslag leest u wat SWZ heeft bereikt door slim samen te werken. Een mooi voorbeeld daarvan is het Persoonlijk Plan, dat in samenwerking tussen cliënt en begeleider is opgesteld.

2012 was ook het jaar van de bejegening. Elk team is gaan praten over dit thema. Dilemma’s zijn besproken en bewustwording is op gang gebracht.

Een goede bejegening is de basis voor samenwerken, zowel tussen cliënt en medewerker als tussen medewerkers onderling.

Vrij recent hebben we aan medewerkers gevraagd om een top 10 samen te stellen uit alle activiteiten in 2012 waar we het meest trots op zijn.

Een lastige vraag aangezien er veel activiteiten zijn ontplooid waar we trots op zijn.

Dit is de top 3 van SWZ geworden:

  1. Vernieuwd Persoonlijk Plan voor alle cliënten
  2. Medewerkersonderzoek
  3. Jaarthema bejegening

Voor meer informatie over alle activiteiten die SWZ in 2012 heeft ontplooid, klik hier.