Home | Contact | Zonhove | SWZ Plein | Mijn SWZ | Youforce
nieuwsoverzicht >

Welke maatregelen neemt SWZ tegen het Corona-virus? UPDATE 20 MAART 2020

Update 24 maart 2020

Aanscherpen richtlijnen n.a.v. persconferentie regering 23 maart 2020

Gisteren heeft de regering aangescherpte maatregelen aangekondigd in de aanpak van het Corona-virus. N.a.v. deze maatregelen annuleert SWZ alle bijeenkomsten en evenementen die gepland staan tot 1 juni 2020. 

Daarnaast heeft de VGN een aangepaste bezoekregeling uitgevaardigd voor de gehandicaptenzorg. Wij begrijpen dat dit mogelijk vragen oproept over de preventieve sluiting van de locaties van SWZ.|
In de aangepaste bezoekregeling van de VGN staan allereerst gezondheid en het voorkomen van de verspreiding van het virus voorop. Daarnaast worden er ook een paar openingen geboden voor bezoek. Deze uitzonderingen gelden echter niet voor SWZ, omdat de situatie in Noord-Brabant vraagt om strengere eisen. SWZ blijft hierin het advies van het ROAZ (en ook van de VGN) volgen. Dat houdt in dat SWZ alle locaties preventief heeft gesloten en er GEEN bezoek is toegestaan. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 6 april.

Wij begrijpen dat dit een moeilijke maatregel is voor onze cliënten, evenals voor hun familieleden / verwanten. Maar om onze cliënten, die een kwetsbare groep zijn, én onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, hebben we dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen.

Nadere uitleg over wat de preventieve sluiting inhoudt, vindt u hieronder in de update van 20 maart. 

******************

Update 20 maart 2020

Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd op 16 maart hebben we al onze locaties preventief gesloten. Wij begrijpen dat dit een moeilijke maatregel is voor onze cliënten, evenals voor hun familieleden / verwanten. Maar om onze cliënten, die een kwetsbare groep zijn,  én onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, hebben we dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen. Hieronder leggen we nog een keer uit wat dit inhoudt.

Alle woonlocaties van SWZ (regio 1 én 2) zijn preventief gesloten. Dit houdt in dat er GEEN bezoekers meer op locatie mogen komen. Dat geldt niet alleen voor ouders/verwanten, maar ook voor externe hulpverleners (behalve thuiszorg en nachtzorg) of leveranciers. Ouders die normaliter een paar keer per week hun kind/familielid komen verzorgen, mogen dat nu dus ook niet meer doen. Bij hoge uitzondering zijn bezoeken toegestaan bijv. bij ernstige ziekte (terminaal) en ernstige gedragsproblemen. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur.

Wij realiseren ons dat dit ook het nodige vraagt van onze cliënten, met name in regio 2. Zij mogen GEEN bezoek meer ontvangen, zelf niet meer op visite gaan, niet meer naar het werk of naar de dagbesteding van SWZ of een andere zorgaanbieder gaan (was al bekend). En alleen boodschappen doen wanneer het noodzakelijk is. Daarbij geen gebruik maken van het Openbaar Vervoer en minimaal 1,5 m afstand bewaren.

Aangezien het contact tussen cliënten en hun familieleden/verwanten belangrijk is, zijn we aan het bekijken hoe we digitale middelen (zoals beeldbellen) kunnen inzetten om de familieleden toch te kunnen betrekken bij de zorg. 

Geen bezoek

******************

Update 17 maart 2020

 In onderstaande videoboodschap spreekt Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ, cliënten, verwanten en medewerkers van SWZ toe over hoe SWZ omgaat met het Corona-virus. De maatregelen die we moeten treffen zijn niet altijd makkelijk. Niet voor ons en niet voor de cliënten en verwanten. We doen ons uiterste best.Met daarbij heel veel waardering voor de inzet van de medewerkers van SWZ.

******************

Update 16 maart 2020

N.a.v. de aanvullende maatregelen die de Rijksoverheid op 15 maart heeft getroffen, heeft SWZ haar maatregelen aangepast.

 Cliënten woonvoorzieningen SWZ

 • Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om ALLE sociale contacten tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, zelf niet meer op visite, naar het werk of naar de dagbesteding van SWZ of een andere zorgaanbieder gaan (dit laatste was al het geval). Alleen boodschappen doen wanneer het heel noodzakelijk is. Geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

 Bezoekers woonlocaties
SWZ sluit preventief alle locaties. Dat betekent:

 • Bezoek van naasten, familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is NIET meer toegestaan.
 • Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is.
 • Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.

Overige cliënten

 • Cliënten gaan niet meer naar de locaties van Activiteitencentra of Behandeling.
 • Medewerkers van Behandeling en Ambulante Dienstverlening maken gebruik van telefonie en beeldbellen (zoals Facetime, WhatsApp, Skype) om fysiek contact met cliënten te vermijden. Hierdoor hebben medewerkers minder kans besmet te worden of besmetting over te dragen. De begeleiding en behandeling wordt zo wel voortgezet. De begeleider / behandelaar draagt er zorg voor dat dat wordt gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie. Waar toch fysiek contact noodzakelijk is, leggen wij de nadruk  op de hygiënemaatregelen. Wanneer er sprake is van OF hoesten OF verkoudheid OF koorts, bij jezelf of bij de cliënt, dan kan de afspraak NIET doorgaan. Bij ziekte van een familielid zal de medewerker vragen of deze naar een andere ruimte gaat.

Dagbesteding

 • Afgelopen week hebben we u geïnformeerd dat we de activiteitencentra per maandag 16 maart sluiten. Hierbij volgen we natuurlijk ook de regels van de overheid. Wanneer uw ouder(s) of uw partner een vitaal beroep heeft en u niet zonder begeleiding thuis kunt blijven, meld dit s.v.p. bij ons. Dan gaan we op zoek naar een passende oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de telefoonnummers 088 799-80 80 of 088 799 – 88 01. Deze telefoonnummers zijn specifiek voor vragen omtrent opvang. 

Contact

Heeft u een dringende vraag over het Corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden via onze website of de website van het RIVM, neem dan contact op met het volgende telefoonnummer van SWZ: 088 799 – 8074 (vanaf 17 maart bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur) of per mail corona@swzzorg.nl.

 

******************

 

Update 13 maart 2020 – SWZ sluit alle activiteitencentra

Met ingang van maandag 16 maart sluit SWZ in verband met de uitbraak van het Corona-virus alle activiteitencentra, maatschappelijke ondernemingen (lunchroom Komeet in Son, lunchroom De Keyser in Helmond, Kado & Zo en Media & Zo in Son, Kook Kunst Tinks in Veghel) en de logeeropvang in Son.
Dat betekent dat cliënten daar dan geen beroep meer op kunnen doen. Dit ingrijpende besluit doet ons verdriet. We weten immers hoe graag cliënten er zijn. Maar we zien op dit moment geen andere weg.

De overheid doet een dringend beroep op ons om te helpen verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dat kan onder andere door sociale contacten waar mogelijk te vermijden, en dan met name in Brabant. Die oproep volgen wij. Wij denken dat dit in het belang van cliënten is. Zij horen immers tot de kwetsbaarste groepen. En hun bezoek aan dagbestedingslocaties vergroot hun kans om besmet te raken aanzienlijk. Tijdens hun dagbesteding ontmoeten zij veel andere mensen. Bovendien is ook het vervoer naar de activiteitencentra risicovol.

Cliënten zullen dus de komende tijd veel thuis zijn. We beseffen dat het een grote impact kan hebben voor cliënten die niet bij SWZ wonen. Ook voor hun naasten.

Voor cliënten die bij SWZ wonen doen we ons best om voor een zinvolle dagbesteding te zorgen in de woningen. 

Wij hopen dat we deze vervelende maatregel snel weer kunnen opheffen. Intussen doen we alles wat in onze macht ligt om het welzijn van cliënten en medewerkers te waarborgen.

 

*******************

Update 12 maart 2020

In navolging van het advies van de regering annuleert SWZ alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 april 2020.

 

 ******************

Update 11 maart 2020

Het Corona-virus leidt tot veel vragen. SWZ volgt hierin de adviezen van het RIVM en de GGD.

Hieronder informeren we u over de aanvullende maatregelen die wij hebben genomen n.a.v. de persconferentie over de situatie en aanpak voor Brabant die gisteren plaats heeft gevonden.

 • We volgen het advies voor zorgmedewerkers zoals uitgevaardigd door de VGN in samenspraak met VWS, het RIVM en andere zorgbranches
 • Sociale onthouding
  • Wij vragen ouders, verwanten en vrijwilligers om onze locaties zo min mogelijk te bezoeken, alleen indien noodzakelijk.
  • Wij vragen leveranciers om nu niet te komen tenzij de continuïteit van de zorg en de bedrijfsvoering in het gedrang komt.
 • Sluiting lunchroom Komeet (locatie Zonhove) op zondag 15 en 22 maart
 • SWZ ziet dagbesteding als een vorm van zorgverlening. De zorg moet doorgaan, vandaar dat wij de activiteitencentra en dagbestedingslocaties vooralsnog NIET sluiten.

We maken bij alle beslissingen de afweging wat noodzakelijk is voor het bieden van verantwoorde zorg.

 

 ******************

UPDATE 10 maart 2020

Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de Rijksoverheid van maandagavond 9 maart jl. heeft SWZ de volgende beslissingen genomen:

 • Annulering bijeenkomsten en evenementen t/m zondag 22 maart
  SWZ heeft besloten om alle bijeenkomsten en evenementen t/m 22 maart 2020 te annuleren.
  De richtlijn van de RIVM hierin is t/m 16 maart, maar wij wijken op dit punt af uit voorzorg en om mensen tijdig te kunnen informeren. Daarbij willen we als zorgorganisatie onze verantwoordelijkheid nemen en zeker niet bijdragen aan het verder verspreiden van het virus.
 • Hygiënische maatregelen
  Wij stoppen met het schudden van handen.
  De overige hygiënemaatregelen (goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken) blijven van kracht.
 • Ambulante zorg
  Voor cliënten die thuis zorg (ambulante zorg) ontvangen van SWZ geldt het volgende: de dienstverlening gaat door, daar waar mogelijk. Wanneer er sprake is van klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts, bij de cliënt of de medewerker van SWZ, dan nemen we voorzorgsmaatregelen zoals op afstand zorg verlenen bijv. via de telefoon of tablet.
 • Cliënten die niet bij SWZ wonen, vragen wij om NIET naar een locatie van SWZ te komen wanneer ze klachten hebben van verkoudheid, hoesten en/of koorts.
 • Ouders/verwanten, vrijwilligers, bezoekers, leveranciers met klachten van verkoudheid, hoesten en/of koorts vragen wij onze locaties NIET te bezoeken.

 

 ******************

Son, 6 maart 2020

Niemand zal het zijn ontgaan: het Corona-virus dat begin van dit jaar in China opdook, is inmiddels ook in Nederland aangetroffen. U vraagt zich waarschijnlijk af hoe wij daar als zorgaanbieder mee omgaan. Misschien maakt u zich ook zorgen. Graag informeren wij u over welke maatregelen SWZ heeft getroffen m.b.t. het Corona-virus.

Onze medewerkers en vrijwilligers houden zich dagelijks bezig met de zorg, behandeling en ondersteuning van kwetsbare mensen met een (ernstig) meervoudige beperking, een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Wij doen er alles aan om de geboden zorg aan cliënten en de begeleiding door medewerkers zo gezond en veilig mogelijk te houden.

SWZ volgt de berichtgeving over het Corona-virus op de voet. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD hebben de regie in Nederland over de aanpak van de bestrijding van het virus en wij volgen de richtlijnen die het RIVM uitvaardigt. Vanuit SWZ is er een hygiëne- en infectiepreventiecommissie actief die nauw contact onderhoudt met de GGD.
Mocht er sprake zijn van een verdenking van een besmetting dan handelen de zorgteams van SWZ volgens een protocol en is er intern afstemming met de hygiëne – en infectiepreventiecommissie en een crisisteam, en extern samenwerking met de GGD.

Actuele informatie
Voor actuele informatie over het Corona-virus verwijzen we u graag naar de website van het RIVM. Op deze site staan de richtlijnen die SWZ volgt én veel gestelde vragen en antwoorden.
Er staat bijvoorbeeld wanneer u contact moet opnemen met uw huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het Corona-virus nodig is.
U kunt ook bellen met het nationale informatienummer, tel. 0800-1351.

Preventieve maatregelen
Daarnaast hebben we een aantal preventieve maatregelen genomen. Door een goede hygiëne kan de kans op verspreiding van virussen en bacteriën beperkt worden.

 • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes.
 • Desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol en laat drogen aan de lucht.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.

 Mocht u griepverschijnselen hebben, dan vragen wij u vriendelijk af te zien van een bezoek aan één van onze zorglocaties. 

2

Heb je een vraag?
Neem contact op met het cliëntbureau,

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG, Son
☎ 088799-8222
client@swzzorg.nl