03-07-2024

Uitkomsten archeologisch onderzoek

Om zeker te weten dat er geen spullen van vroeger in de grond zitten is in april en mei archeologisch onderzoek gedaan. Dit heeft leuke vondsten opgeleverd, wel 52 stuks!

Er zijn scherven van keramiek gevonden, maar ook metaal, pijpaarde en keramische bouwmaterialen. Wat gevonden is, komt uit de periode vanaf de IJzertijd tot en met de Late Nieuwe Tijd en tussen de Bronstijd en de Romeinse Tijd.

Naast het aardewerk uit de Romeinse tijd, is er in deze periode ook een fibula (sluitspeld voor kledingstukken) gevonden. De fibula moet geconserveerd worden, daarna mogen we het heel misschien tentoonstellen op ons eigen terrein, maar daar moeten we nog goedkeuring voor krijgen. 

Ook zijn tijdens het veldwerk in totaal 33 archeologisch relevante grondsporen aangetroffen, namelijk 9 greppels, 19 paalkuilen, 3 kuilen en 3 houtskoolmeilers. Gezien de grote diepte van de paalsporen met een grotere diameter, is het mogelijk dat hier een gebouw heeft gestaan (diepere middenstaanders omringd met ondiepere wandpalen). 

Het gevolg van deze mooie vondsten, is dat we tijdens het graven op de bouwplaats goed moeten samenwerken met de archeologen. We verwachten dus geen vertraging op start bouw. 

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.