Cliënteninformatie

Cliënteninformatie

Deze pagina is speciaal voor (nieuwe) cliënten van SWZ zorg. Hierop hebben wij alle informatie die voor jou van belang is op een rijtje gezet. Zodat je alle relevante informatie in één oogopslag terug kunt vinden. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp, dan klik je op de link.

 

Allereerst stellen we onszelf graag nogmaals kort voor. Wij zijn SWZ zorg en wij ondersteunen mensen met een lichamelijke of (ernstige) meervoudige beperking (EMB) en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. SWZ zorg is er zowel voor kinderen en hun ouders, als voor volwassenen en hun naasten.


In Oost-Brabant is SWZ zorg de aanbieder van de behandeling van Hersenz.

 

Wil je meer weten over SWZ zorg, bijv. over onze visie en missie? Dat lees je hier.

 

Meer over ons

 

Wil je meer weten over de behandeling van Hersenz? Deze informatie vind je hier.

 

Hersenz behandeling

 

Jouw dossier bij SWZ zorg

Wanneer je bij ons in zorg komt, ontvang je per post de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast maken we gebruik van het systeem Caren. Caren is het interactieve cliënten- en verwantenportaal dat we bij SWZ zorg gebruiken. Via Caren kun je 24 uur per dag via het internet bij jouw persoonlijke zorginformatie.

 

De inlogcode voor Caren ontvang je ook per post, tegelijkertijd met de zorg- en dienstovereenkomst.
 

Inloggen in Caren

 

Wanneer je deelneemt aan de behandeling van Hersenz ontvang je jouw zorg- en dienstverlening ook per post, evenals het behandelplan. Voor Hersenz maken we gebruik van het systeem Jouw Omgeving. Het behandelplan wordt ook in dit systeem bewaard. De inlogcode voor Jouw Omgeving krijg je toegestuurd per mail.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SWZ zorg vind je hier.

Algemene voorwaarden


Voor cliënten die gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (PGB) gelden aanvullende voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden

 

Gedragscode

Om op een prettige manier met elkaar te kunnen omgaan, gelden bij SWZ zorg gedragsregels. De gedragsregels zijn beschreven in de gedragscode.

Gedragscode

 

Privacy

Om de zorg goed uit te kunnen voeren heeft SWZ zorg de beschikking over veel informatie en gegevens van personen. Daaronder vallen ook zeer privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens. SWZ zorg gaat heel zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om. Hoe we dat doen, lees je in de privacyverklaring.

Privacyverklaring


SWZ zorg gebruikt ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Om het bericht te kunnen lezen, heb je een ZIVVER code nodig. Deze heb je van ons per post ontvangen. Heb je deze code niet meer, neem dan contact op met de cliëntadministratie, tel. 088799-8030 of e-mail clientadministratie@swzzorg.nl.

Zivver

 

Medezeggenschap

Onze cliënten kunnen ook meepraten over het beleid van SWZ zorg. Hier lees je hoe wij de medezeggenschap hebben georganiseerd.

Medenzeggenschap

 

Vertrouwenspersoon

Heb je een vraag of een probleem? Of ben je ergens ontevreden over en wil je dit bespreken? Dan kun je hiervoor terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon.
Hier vind je nadere informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon

 

Klachtenregeling

SWZ zorg wil kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden. Daarom is de mening van onze cliënten/ wettelijk vertegenwoordigers belangrijk. We willen het niet alleen horen wanneer je tevreden bent, maar ook wanneer je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Hier lees je hoe je gebruik kunt maken van de klachtenregeling.

Klachtenregeling

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. Onze zorgbemiddelaars helpen je graag verder. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.