Privacy

Goede zorg van mens tot mens brengt met zich mee dat SWZ zorg de beschikking heeft over veel informatie en gegevens van personen. Dat betreft gegevens van cliënten in het kader van de geboden zorg en ondersteuning, maar ook gegevens van medewerkers in het kader van goed werkgeverschap en gegevens van externe partijen. Vaak zijn dat ook zeer privacygevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens.

 

Iedereen moet erop kunnen rekenen dat wij zorgvuldig met deze gevoelige gegevens omgaan. Dat wil zeggen dat we:

  • alleen gegevens verwerken die ook echt nodig zijn voor goede zorg en een goede zorgorganisatie;
  • netjes toestemming vragen voordat we gegevens verzamelen;
  • informatie geven over welke gegevens we verwerken, waarvoor we die gebruiken, welke rechten de betrokkenen hebben en hoe ze daarvan gebruik kunnen maken;
  • en ervoor zorgen dat de gegevens vertrouwelijk zijn en goed beveiligd tegen ongewenst gebruik.

 

Bij SWZ doen we dat ook. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om en zorgen dat deze goed beveiligd zijn. Ook onze cliënten en externe partners kunnen hier op rekenen. We houden ons aan de wet- en regelgeving die van toepassing is en onze beveiliging voldoet aan de normen die daarvoor gelden.

 

Meer informatie over hoe we omgaan met de gegevens van onze cliënten en medewerkers vindt u hieronder aan:

 

privacy-clienten.jpg      privacy-klanten.jpg

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.