Over ons 

Dit is waar we voor staan 
SWZ zorg ondersteunt mensen met een (ernstig) meervoudige beperking (EMB) en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Ook mensen met een lichamelijke beperking zijn welkom. Ons streven is dat iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht mee kan doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen!  


In Oost-Brabant beschikken we over diverse activiteitencentra en (kleinschalige) woonvormen en bieden we begeleid wonen, thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, onderzoek en behandeling. Daarbij werken we nauw samen met de cliënt, diens naasten, vrijwilligers en met andere maatschappelijke organisaties zoals onderwijs- en zorginstellingen, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en re-integratiebureaus. 


We doen ons werk op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken collega’s die inhoud geven aan het begrip ‘kwaliteit van leven’.  


In een samenleving die steeds sneller verandert pakken we de vele ontwikkelingen in de zorgsector voortvarend en daadkrachtig op. 

Zo werken we 
Verbinding, Vertrouwen & Vakmanschap; dit zijn onze drijfveren. Deze drie V’s zitten in het DNA van onze collega’s.  


Bij SWZ zorg ontwikkelen we ons in het werken volgens het Rijnlands model. Dit houdt in dat de medewerkers eigenaar zijn van de wijze waarop zij hun vakmanschap inzetten, dat geldt zeker ook voor hoe de zorg verleend wordt. Zo zorgen we voor maatwerk. 

 
Meer weten over hoe we dit doen? 
Lees onze Strategische koers SWZ_2022_2025 
Deze is ook beschikbaar in compact formaat
Lees in het werkboek Inspirerend kader op welke manier we waarde willen toevoegen

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.