Historie 

In 1999 is SWZ zorg ontstaan als een samenwerkingsverband tussen drie instellingen: 

  • Zonhove, behandelcentrum voor kinderen met een meervoudige handicap in Son
  • VLG, voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap in de regio 's-Hertogenbosch; inclusief de woonvoorzieningen van Ons Thuis, voor mensen met een lichamelijke handicap in Schijndel en Boxtel
  • Triocen, voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap in Eindhoven.  


Van 1999 tot 2009 werkten de partnerstichtingen nog zelfstandig, elk in zijn eigen geografisch gebied en voor de eigen specifieke doelgroep. 

In deze jaren maakte SWZ zorg een grote groei door. Zo werden nieuwe, kleinschalige woonvormen en activiteitencentra opgericht, met name in de regio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Daarnaast ontwikkelde SWZ zorg zich als deskundige partner voor zorg en begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 


In 2009 integreerden de partners tot één organisatie; aanvankelijk met een organisatiestructuur op basis van de aangeboden diensten: wonen, dagbesteding, ambulante zorg en behandeling. 

 

Sinds 2011 kent SWZ zorg een combinatie van regio- en doelgroepenstructuur: 

  • Zorg voor mensen met een (ernstig) meervoudige beperking in Son (locatie Zonhove) 
  • Zorg voor mensen met NAH en mensen met lichamelijke beperkingen in de regio Oost-Brabant. 
Zonhove, SWZ zorg, Son

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.