Kwaliteit van zorg 

Om goede zorg te kunnen leveren werken we met deskundige medewerkers. Ook hebben we voortdurend aandacht voor de verbetering van onze dienstverlening. 

Kwaliteit van leven 

Er zijn verschillende levensdomeinen die invloed hebben op de kwaliteit van leven. Samen met de cliënt kijken we op welke gebieden hij ondersteuning nodig heeft en hoe die ondersteuning er uit ziet. Met de cliënt evalueren we periodiek de gemaakte afspraken en stellen deze zo nodig bij. Dit alles leggen we vast in het Persoonlijk Plan. Hierdoor is er continu oog voor het leveren van kwaliteit en het verbeteren van de nodige ondersteuning. We werken hierbij met methodieken als Hooi op je vork en LACCS. 

Kwaliteitsverslag 

Lees meer over hoe wij werken aan de kwaliteit van zorg, ondersteuning en vooral de kwaliteit van leven in het Kwaliteitsbeeld 2023.

HKZ-kwaliteitscertificaat

SWZ zorg is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Een HKZ-certificaat betekent dat de organisatie de cliënt principieel centraal stelt, goed georganiseerd is, voldoet aan de wet- en regelgeving en continu werkt aan kwaliteitsverbetering. Meer informatie over de HKZ vind je op de website www.hkz.nl.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.