Verantwoording

ANBI-status 
De Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft sinds oktober 2022 een ANBI-status. Iedere ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op haar website te publiceren. Klik hier voor het volledig ingevulde ANBI-formulier van de Stichting Vrienden van SWZ zorg.

Ook SWZ zorg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor meer informatie

 Als donateur van een ANBI mag je je giften aftrekken van je inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Jaarverslag

Hier vind je tezijnertijd het jaarverslag van de Stichting Vrienden van SWZ zorg. 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.