Verwijzers

NAH/LG

Mensen die getroffen worden door hersenletsel raken veel kwijt. Wonen, werken, gezinsleven, vrijetijd: niets is meer vanzelfsprekend als je hersenletsel hebt. Na de ziekenhuisopname en/of revalidatie is het niet eenvoudig om de draad van het leven weer op te pakken. Als verwijzer wil je voor jouw cliënt de beste keuze maken uit beschikbare, passende zorg en ondersteuning in de chronische fase.

 

Met onze expertise op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen wij adviseren en ondersteunen. Onze dienstverlening is maatwerk; waarbij we ook kijken naar creatieve oplossingen. Vanuit ons vakmanschap ondersteunen en helpen wij cliënten met de best mogelijke zorg en ondersteuning. Cliënten zijn ook welkom bij ons, wanneer ze een lichamelijke beperking hebben. Ook wanneer die niet het gevolg is van niet-aangeboren hersenletsel. Onze zorgvoorzieningen bieden de faciliteiten en de ondersteuningsmogelijkheden die aansluiten bij de zorg- of ondersteuningsvraag van LG’ers. Onze medewerkers zijn opgeleid in het bieden van ADL-zorg.

 

Ingrid Taverne

Onze zorg en ondersteuning is erop gericht dat iedere cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en daarbij de eigen regie voert. SWZ zorg ondersteunt cliënten met specialistische zorg en persoonlijke aandacht en helpt hen om hun doelen op het gebied van leven, wonen en werken te bereiken. Wij zijn er zowel voor kinderen en hun ouders, als voor volwassenen en hun naasten.

 

Om onze cliënten bij alle ondersteuningsvragen van dienst te kunnen zijn, werken we samen met diverse gemeenten en zorgkantoren, revalidatiecentra, ziekenhuizen, andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties in de regio Oost-Brabant.

Heb je een vraag over zorg of wil je je aanmelden?

Onze zorgbemiddelaars zijn er voor al je vragen over onze zorg en dienstverlening. Ook kunnen zij je een passend advies geven over welke zorg het beste bij je past.
Van maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

088 799 82 22 
zorgbemiddeling@swzzorg.nl

Meer informatie over zorgbemiddeling lees je hier

Aanmelden voor zorg

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. Onze zorgbemiddelaars helpen je graag verder. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.