Stichting Vrienden van SWZ zorg

Iets extra’s doen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een ernstig meervoudige of lichamelijke beperking: dat is het doel van de Stichting Vrienden van SWZ zorg. 

Draag jij SWZ zorg een warm hart toe? Dan doen wij graag een beroep op jouw steun!

Stichting Vrienden van SWZ zorg

Extra’s die het leven mooier maken

De overheid en zorgverzekeraars financieren een aanzienlijk deel van de zorg voor onze bewoners. Voor specifieke voorzieningen en activiteiten is dit budget echter niet toereikend. Daar komt de Vriendenstichting om de hoek kijken! Want we gunnen onze bewoners die leuke extra’s die het leven mooier maken. 


Met jouw hulp vervullen wij wensen van verschillende groepen cliënten. Denk bijvoorbeeld aan: een duofiets, een beleeftuin, een smart bord, speelmateriaal of een gezellig uitstapje.  

Thema ‘Bewegen en beleven’

Deze extra's passen binnen het thema waar de Vriendenstichting zich op richt: ‘bewegen en beleven’. Dit thema past bij het streven van SWZ zorg om de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen. Zo bevorderen we het welzijn en het woon- en werkgeluk van de cliënten. Hun leefwereld wordt leuker, mooier, beter en plezieriger. En iedereen doet op eigen kracht mee!

Maak het verschil en word Vriend 

Ben jij betrokken bij de cliënten van SWZ zorg? Als particulier of als belangstellende vanuit een bedrijf of bijvoorbeeld een serviceclub? Word dan Vriend!  


Doneren is eenvoudig met de QR-code. Je geeft zelf het bedrag van jouw keuze aan.  

 

QR_code_vriendenvanswzzorg_02.png

 

Je kunt ook het bedrag van jouw keuze overmaken op: 
Bankrekening: NL04 RABO 0315591714  
Ten name van: Stichting Vrienden van SWZ zorg 
Betalingskenmerk/omschrijving: Gift Vrienden van SWZ zorg 


Alvast bedankt! 


Wil je meer weten over de mogelijkheid van een donatie, schenking of nalatenschap? Heb je een goed idee of wil je een wens indienen?  


Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag vrijblijvend te woord om te bespreken welke schenkingsvorm bij je past.  

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.