Geestelijke verzorging

Leven met een (ernstig) meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel kan veel oproepen: ervaringen van verlies en verlangen, vragen over eigenwaarde, over omgaan met mensen om je heen, over de toekomst. Vragen soms ook over leven en dood. 

SWZ zorg heeft twee geestelijk verzorgers in huis, Manon Bommer en Lea Heinemans. Zij geven cliënten ruimte en aandacht om met die ervaringen en vragen iets te doen. Door te praten, via gebaren, rituelen, tekeningen en aanwezigheid.  

Cliënten zoeken samen met Manon of Lea naar wat of wie ze nodig hebben. Wat wil je graag? Hoe kunnen we daar iets voor bedenken? Welke ondersteuning heb je daarbij nodig en van wie? 

De geestelijk verzorgers zijn makkelijk aanspreekbaar en hebben alle tijd en ruimte voor cliënten. Als het nodig is zijn ze er ook voor naasten en medewerkers. 

 

Geestelijk verzorger voor regio EMB: 
Manon Bommer 
manon.bommer@swzzorg.nl 
06 10 63 25 44 

 

“In mijn contact met cliënten gaat het over ‘vragen achter de vragen'. Wie ben ik, waar hoor ik bij? Vaak gaat het over verlies en rouw. Cliënten maken van alles mee en moeten daar, net als ieder ander, hun weg in vinden. Denk aan het overlijden van iemand die dierbaar is, of ouders die ziek worden. Of simpelweg het samenwonen met een aantal anderen in één huis. Maar ook vragen als: waarom ben ik anders dan anderen? Wat helpt me om mijn stem te laten horen, ook als ik niet kan praten? Ik ondersteun door ruimte en aandacht te bieden en samen met hen te zoeken naar wat het soms zo moeilijk maakt.” 

Hart, geestelijke verzorging

Geestelijk verzorger voor regio NAH/LG: 

Lea Heinemans 
lea.heinemans@swzzorg.nl
06 83 99 66 13


“Ik voer gesprekken over verdriet, maar ook over kracht. Meestal met cliënten die het lastig vinden wat ze meemaken. Dan hoop ik dat ik iets kan doen zodat ze zich wat minder alleen voelen. Iets waardoor ze er een andere blik op krijgen. Als iemand in de knoop zit, kijkt hij of zij van binnenuit tegen de knoop aan. Ik kijk vanaf de buitenkant.  


Samen kijken we of we een los eindje kunnen vinden om die knoop wat te ontwarren. Of om er meer beweging in te krijgen. Die beweging is vaak te vinden in het levensverhaal van mensen. Daar kun je in vinden wat je in je leven hebt opgedaan aan krachtbronnen. Voorbeelden daarvan zijn familie en vrienden, je idealen, je geloof of je talenten.”

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.