Wet zorg en dwang 

In onze grondwet staat dat niemand in zijn vrijheid mag worden beperkt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt in zijn vrijheid beperkt moet worden, bijvoorbeeld omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen optreden. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. De rechten van cliënten die onvrijwillige zorg ontvangen zijn geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd).  

Het uitgangspunt van de wet is dat er geen onvrijwillige zorg wordt toegepast, tenzij het echt niet anders kan. Als het toch toegepast moet worden, dan zorgt de wet dat dit op een heel zorgvuldige manier gedaan wordt. De onvrijwillige zorg moet passend zijn en niet langer duren dan nodig is.    

Hoe gaan wij om met de Wzd? 

Binnen SWZ zorg volgen wij met veel aandacht het stappenplan zoals deze is beschreven in de Wzd. De persoonlijk begeleiders hebben hier een belangrijke rol in. Alle zorgverleners hebben de plicht om goed om te gaan met onvrijwillige zorg. Om dit te kunnen doen is goed samenwerken heel belangrijk.   

Met alle mensen rondom de cliënt wordt besproken of de onvrijwillige zorg echt de juiste zorg is. Soms is dit heel lastig. Wat is goede zorg? Alle risico's beperken en daarmee de vrijheid van de cliënt? Of juist de risico's aanvaarden en de vrijheid dus niet beperken? Om hier samen een goede keuze in te kunnen maken gebruiken we het moreel beraad. Deze gespreksvorm helpt ons bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

Scholing en analyse 

Onze zorgverleners worden geschoold in het thema ‘onvrijwillige zorg'. Hoe kun je dit voorkomen en hoe moet je het toepassen wanneer het toch noodzakelijk is?  
Twee keer per jaar analyseren we hoe vaak onvrijwillige zorg wordt toegepast. Zo is inzichtelijk of er een toename of juist afname van de onvrijwillige zorg is. Hier kunnen we dan gericht actie op ondernemen. 

Meer weten? 

Heb je vragen over de Wet zorg en dwang en hoe wij hier bij SWZ zorg mee omgaan? Stuur dan een mail naar: wzdfunctionarissen@swzzorg.nl  

Vertrouwenspersonen Wzd

Gaat er iets niet zoals je wilt en heb je hierover een vraag of een klacht? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersonen voor de Wzd

Goed om te weten

SWZ zorg volgt voor het toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de Wzd (Wet zorg en dwang) de bestuurlijke afspraken gemaakt door 18 organisaties.

We onderschrijven onderstaande punten:
1. We willen dat cliënten zoveel mogelijk vrijheid hebben.
2. We werken samen met de cliënt en/of de vertegenwoordiger.
3. Evaluaties van maatregelen plannen we op maat.
4. De cliëntenraad wordt instemming gevraagd voor het Wzd-beleid.
5. We gaan uit van een ‘Open-deurenbeleid’.
6. We vinden een clientvertrouwenspersoon belangrijk.

Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid: Bestuurlijke afspraken Wet zorg en dwang ondertekend

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.