Nalatenschap

Wilt u uw idealen ook na uw leven doorgeven? Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt. Uw nalatenschap of legaat maakt zó veel meer mogelijk!

We gaan graag met u in gesprek wanneer u overweegt om SWZ zorg in uw testament op te nemen. Samen zorgen we ervoor dat uw nalatenschap of legaat het grootst mogelijke effect heeft op de kwaliteit van leven van onze cliënten. Samen komen we echt verder.

SWZ zorg is geen belasting verschuldigd over geld dat u nalaat. Uw nalatenschap of legaat komt volledig en direct ten goede aan onze cliënten.

Er zijn drie manieren waarop u SWZ zorg kunt opnemen in uw testament:

  • Door SWZ zorg als (een van) uw erfgenamen te benoemen. SWZ zorg kan erfgenaam zijn naast uw kinderen en/of naast andere goede doelen, maar u kunt ons ook tot enige erfgenaam benoemen. De erfstelling wordt in samenspraak met de notaris opgenomen in uw testament;
  • Met een legaat laat u een vast bedrag, een vastgesteld gedeelte van uw nalatenschap of een specifiek bezit, zoals een huis, sieraden of kunst, na;
  • waarbij vanuit uw nalatenschap een Fonds op Naam wordt ingesteld. Zo steunt u ons werk op een structurele en zeer persoonlijke manier. U bepaalt zelf de naam van het fonds en in overleg met ons de doelstelling van uw Fonds Een fonds op naam is mogelijk vanaf een bedrag € 50.000,-
  • Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling op te laten nemen: Stichting SWZ, statutair gevestigd te Son. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41093769

 

Persoonlijk advies

Nadenken over uw nalatenschap is niet makkelijk. Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Uw nalatenschap gaat dan naar uw partner, eventuele kinderen of andere familieleden. En dat is niet altijd de gewenste of beste oplossing.

 

Een notaris is altijd nodig voor het opstellen van een rechtsgeldig testament en hij of zij is de aangewezen persoon om al uw vragen te beantwoorden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900- 346 93 93) of via internet op www.notaris.nl. 

 

Wanneer u een kind of partner hebt met een handicap kan het nog ingewikkelder zijn om een weloverwogen beslissing te nemen. Het is echter belangrijk om erbij stil te staan wat het overlijden van ouders, juridisch gezien, betekent voor iemand met een verstandelijke beperking. Er zijn notarissen in ons werkgebied die zich hebben gespecialiseerd in deze vragen. Wanneer u behoefte hebt aan advies hierover kunt u vertrouwelijk contact opnemen met het Secretariaat Raad van Bestuur. De contactgegevens ziet u in de rechterkolom staan.

Nalaten bij SWZ Zorg