Verantwoording

SWZ zorg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedere ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op haar website te publiceren voor 1 juni 2023. SWZ zorg maakt gebruik van het standaardformulier dat voor zorginstellingen is ontwikkeld. Het ingevulde standaardformulier vindt u hier:

 

Volledig ingevuld ANBI formulier SWZ zorg 2022

 

Om een goed beeld te krijgen hoe SWZ zorg werkt aan merkbare mensgerichte zorg, verwijzen wij u graag naar ons Kwaliteitsverslag.