Wat is onze gedragscode?

Gedragsregels voor iedereen
Onze gedragscode geldt voor iedereen die bij ons werk betrokken is. Medewerkers*, cliënten/ vertegenwoordigers en bezoekers dienen deze regels dan ook te respecteren. Vanzelfsprekend gelden onze gedragsregels ook voor online communicatie (waaronder op social media). Ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met de privacy van cliënten en medewerkers, én ook met kennis en informatie die je hebt vanuit SWZ zorg.

 

Wij hanteren de volgende gedragsregels:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is. Ik discrimineer niet en ga er vanuit dat iedereen gelijk en gelijkwaardig is.
 2. Ik respecteer de privacy en grenzen van anderen. Deze stellen we samen op en we praten hier met elkaar over.
 3. Ik loop niet ongevraagd iemands privéruimte binnen.
 4. Ik respecteer de persoonlijke ruimte die iemand nodig heeft en stem met de ander af hoe deze eruit ziet. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet ongewenst aan. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 5. Ik houd rekening met de leeftijd, sekse, vermogens en beperkingen van de ander, en confronteer hen niet met zaken die de ander als kwetsend kan ervaren.
 6. Ik spreek de ander aan op zijn/ haar gedrag en niet op iemand als persoon. Zoals over iemands uiterlijk, kleding of persoonlijke achtergrond. Ik houd rekening en respecteer met de levens-, geloofs- en politieke overtuiging en culturele achtergrond van de ander.
 7. Ik ben me bewust van de invloed die ik heb in de uitvoering van mijn rol en praat hier met anderen over. Bijvoorbeeld in de rol als roosteraar en/of in het contact met een cliënt maak ik geen misbruik van mijn macht. Ik val de ander niet lastig. Ik bedreig niet. Ik val niet aan en ik gebruik geen geweld.
 8. Ik dring mijn mening en mijn wil niet op aan anderen.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.
 10. Als ik iets niet prettig vind in het gedrag van de ander bespreek ik dit met de ander.  Als dat niet helpt, vraag ik een ander (begeleider, collega, ontwikkelcoach, leidinggevende, vertrouwenspersoon) om hulp.
 11. Ik houd mij aan gemaakte afspraken.
 12. Ik help anderen zich ook aan gemaakte afspraken te houden.

 

* Onder medewerker wordt ook verstaan: stagiaire, leerling en vrijwilliger.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.