Gegevens in 't kort

 

Statuaire naam:

Oprichting

Statutair gezeteld:

Stichting Vrienden van SWZ zorg

14 maart 2022

Son en Breugel

Adres:

E-mail:

Nieuwstraat 70, 5691 AG Son en Breugel

vrienden@swzzorg.nl

KvK-nummer:

RSIN:

Bankrekening:

85776262

863738060

NL04 RABO 0315591714

ANBI-status 
De Stichting Vrienden van SWZ zorg heeft sinds oktober 2022 een ANBI-status. Iedere ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op haar website te publiceren. Klik hier voor het volledig ingevulde ANBI-formulier van de Stichting Vrienden van SWZ zorg.


Ook SWZ zorg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor meer informatie

 

Als donateur van een ANBI mag je je giften aftrekken van je inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

 

Privacy 
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.