Ik wil een bijdrage leveren

SWZ zorg is in de regio Oost-Brabant dé zorginstelling voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) en ernstige, meervoudige beperking (EMB). Zij vinden bij SWZ zorg een thuis, begeleiding, behandeling en dagbesteding. Zorg, die past bij hun wensen en mogelijkheden.
Mensen met een beperking willen net als iedereen zo zelfstandig mogelijk in het leven staan. Ze willen meedoen en hun talenten ontwikkelen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn dagelijks betrokken om de cliënten daarbij te helpen: van mens tot mens met hoofd en hart.

Meedoen mogelijk maken

Ons werk doen we op basis van de budgetten, die de overheid en zorgverzekeraar beschikbaar stellen. Dit reguliere zorgbudget is niet toereikend voor de extra behoeften, wensen en voorzieningen. Er is zoveel meer wat het woon- en werkgeluk van cliënten vergroot.
Juist nu, in deze bewogen tijd zijn subsidies niet vanzelfsprekend en zijn donaties en schenkingen van mensen zoals u, belangrijker dan ooit. Donaties en schenkingen, die bijdragen aan meer levensplezier en meedoen mogelijk maken!

 

Maak het verschil

Uw gift maakt een wezenlijk verschil voor onze cliënten, de mensen voor wie wij werken. Activiteiten, projecten en voorzieningen, die moeilijk te betalen zijn uit het reguliere zorgbudget. Maar, die wel het welzijn en de gezondheid van mensen met een beperking vergroten. Samen halen we het beste eruit voor de mensen met EMB en NAH. Met uw steun maakt u de aanschaf van een aangepaste fiets of computer of snoezelspullen mogelijk. Een uitstapje of vakantie. Een speciale artiest in het recreatieprogramma of een bijzonder kunstzinnig project. Bijzonder mooie giften waar de cliënten volop van genieten.

 

Steun SWZ zorg

Er zijn verschillende manieren waarop u onze cliënten en ons werk voor hen kunt steunen. Dat kan nu of door ons als begunstigde op te nemen in uw testament.

 

Of doe een donatie. Hoe? Dat leest u hier.

 

SWZ zorg is ook de moederorganisatie van de Stichting Vrienden van SWZ zorg. De Stichting Vrienden van SWZ zorg is er voor iedereen die SWZ zorg een warm hart toedraagt. De vriendenstichting is een afzonderlijk rechtspersoon, onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk. De Stichting Vrienden van SWZ zorg werft fondsen en extra inkomsten voor specifieke doelen. Concrete wensen en projecten waar een donateur en schenker het verschil kan maken.