Cliëntervaring 

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten hun kwaliteit van leven ervaren en hoe SWZ zorg daaraan een bijdrage kan leveren. Daarom nemen we elk jaar een cliëntervaringsonderzoek af. Dat doen we bij de cliënten die vallen onder de Jeugdwet, de Wmo en de WLZ.   

 

Wat doen we met de resultaten van dit onderzoek?  

Van elk onderzoek wordt een samenvatting gemaakt.  
De individuele uitkomsten van het onderzoek worden met de cliënt en diens persoonlijk begeleider opgepakt. Eventuele acties en aanpassingen komen in het Persoonlijk Plan te staan.  
De teams gaan zelf aan de slag met de analyse op teamniveau.  
Op organisatieniveau staan de analyse, conclusies en het vervolg beschreven. Deze worden opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag.  

Lees de Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Jeugdwet 2023  


Lees de Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2023 


Lees de Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek WLZ 2022

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.