Medezeggenschap 

SWZ zorg is altijd op zoek naar wat er anders en beter kan, zowel bij het maken van beleid als bij de uitvoering van de zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënten en medewerkers. We doen het samen!  


Hoe zie jij als cliënt of verwant de toekomst van de zorg? De Cliëntenraden van SWZ zorg denken graag met jullie mee. In goed overleg en met goede informatie kunnen we samen een heel eind komen.

Laat van je horen en vul hier de vragenlijst van de Cliëntenraden in.


Cliënten 

Medezeggenschap met cliënten realiseren we: 

  • Op cliëntniveau: met het persoonlijk plan
  • Op regionaal niveau:
  1. In de cliëntenraad EMB, voor de cliënten met een ernstig meervoudige beperking
  2. In de cliëntenraad NAH/LG, voor de cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking
  • Op organisatieniveau: in de centrale cliëntenraad. 

Zo hebben cliënten inspraak bij beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit van hun leven.  

Cliëntenraden 

De medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De centrale cliëntenraad en de twee regionale cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van SWZ zorg. De leden verzamelen vragen, signalen, behoeften en ideeën. En zij praten mee, adviseren en hebben instemmingsrecht bij verschillende plannen en regelingen.

Idee, inspraak, meepraten of een vraag? Laat een bericht achter in de ideeënbus

Meer weten? 

Wil je meer informatie? Of wil je meedoen in een van de cliëntenraden? Stuur dan een bericht met je naam en telefoonnummer naar een van onderstaande mailadressen. Een lid van de cliëntenraad belt je dan om je vragen te beantwoorden. Het is altijd mogelijk om een keer vrijblijvend mee te kijken bij een vergadering. We zien je reactie graag tegemoet! 


Neem contact met ons op via de mail: 

Medewerkers 

Medewerkers van SWZ zorg kunnen hun stem laten horen in de ondernemingsraad (OR). De OR vertegenwoordigt hun belangen. Dit is zo geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De negen leden van de OR worden gekozen door de medewerkers. 

 

De OR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsplannen. Ook heeft de OR in een aantal gevallen instemmingsrecht als het gaat om voorgesteld beleid. De raad maakt bij haar beoordelingen en beslissingen een zorgvuldige afweging tussen het belang van de medewerkers en dat van de organisatie.  

 

Wil je contact met de OR? Stuur dan een mail naar: ondernemingsraad@swzzorg.nl  

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.