Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Begeleiding en behandeling thuis in je eigen omgeving

In het leven met je kind met een (ernstig) meervoudige beperking (EMB) is niet alles rond de opvoeding vanzelfsprekend of ‘standaard’. Jouw zoon of dochter heeft specifieke vragen en behoeften. Is misschien snel boos. Of heeft moeite met slapen, eten of veranderingen. Of verwerkt prikkels heel anders dan jij. Al die dingen kunnen de sfeer in je gezin en het dagelijks leven zwaar maken. Kom je er zelf niet helemaal meer uit, dan is er intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) van SWZ zorg. Onze intensieve gezinsbehandelaar komt bij je thuis in je eigen, veilige omgeving en werkt samen met jullie aan vragen rond de opvoeding en de omgang met elkaar.

 

Werken aan jouw specifieke doelen

Om hulp vragen is een kracht. Want met de op maat intensieve gezinsbehandeling wordt het thuis gemakkelijker, gezelliger en komt er rust. Je staat er niet alleen voor.
Heb je een vraag over de opvoeding van je kind van 0 tot 18 jaar, dan komt de gezinsbehandelaar bij je thuis. Na een beeldvormende fase waarin we vragen en dingen die er spelen in kaart brengen, stellen we samen doelen op. We gaan bijvoorbeeld werken aan:

  • Weer grip ervaren op de opvoeding
  • Specifieke dingen als aankleden, eten of slapen zonder problemen, prikkelverwerking, ongewenst gedrag
  • Meer gezelligheid thuis
  • Veiligheid en rust voor iedereen in je gezin
  • Samen overleggen en taken verdelen
  • Inzicht krijgen in jullie situatie en je kind
  • Je eigen handelen: hoe ga je het beste om met je kind, wat heeft hij of zij nodig en wat werkt?

Kop en staart

IAG is een traject van gemiddeld 1 tot 2 jaar met een kop en een staart. De gezinsbehandelaar komt meestal 1 keer per week bij je thuis. Dat kan best veel van je vragen. Je moet bereid zijn om kritisch naar jezelf te kijken en dingen willen veranderen. De behandeling stopt weer als je doelen behaald zijn, je meer rust ervaart en met vertrouwen zelf, als gezin, verder kunt. Tijdens het traject voelen mensen zich vaak gezien en gesteund, en zet je steeds stappen naar verandering en verbetering.

Financiering
Voor intensieve ambulante gezinsbehandeling heb je een indicatie of beschikking nodig. Dat is voor iedereen weer anders. De zorgbemiddelaars van SWZ zorg helpen je hierbij.

Heb je een vraag over intensieve ambulante gezinsbehandeling zorg of wil je je aanmelden?
De zorgbemiddelaars zijn er voor al je vragen. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 799 82 22 of per mail: zorgbemiddeling@swzzorg.nl.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. Onze zorgbemiddelaars helpen je graag verder. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.