Bestuur & toezicht

Raad van Bestuur 

De collegiale Raad van Bestuur bestaat uit: 

  • Mevrouw J.W.E. (Jody) Cath
  • Mevrouw B.W.E.M. (Bertine) van Winkel-Leunissen 

Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse leiding van SWZ zorg. Hierin worden ze ondersteund door het Strategisch Team. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • De heer P.F.J. (Paul) Oostelbos, voorzitter
  • De heer J.W.A. (Hans) Waardenburg, vice-voorzitter
  • De heer T. (Toine) van den Broek
  • Mevrouw H. (Hester) Hulsbos
  • Mevrouw M. (Marieke) Braks 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en benoemt en adviseert de Raad van Bestuur.  

Verantwoording 

Het bestuur en toezicht van SWZ zorg kenmerken zich door betrokkenheid, professionaliteit en transparantie. Wij onderschrijven en handelen naar de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode . Elk jaar leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid, conform de eisen die daaraan door de overheid en de externe toezichthouders gesteld worden. 

Bevoegdheden 

Hieronder vind je de documenten waarin de bevoegdheden voor beleid, bestuur en toezicht zijn beschreven:

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.