Veel gestelde vragen

We begrijpen dat je als ouder, verwant, omwonende, medewerker of andere betrokkene vragen kunt hebben over het nieuwbouwproject Zonhove. Op veel gestelde vragen hebben wij de antwoorden daarom alvast verzameld.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen. Er ligt een tijdelijke bouwweg en er is een tijdelijke huisvesting gerealiseerd die gebruikt wordt voor dagbesteding. Eind 2023 zijn er enkele sloopwerkzaamheden geweest. Het is de bedoeling dat we in 2024 starten met de bouw van de Boswoningen.

Kijk op de pagina Bouwplanning voor een globaal overzicht.

Achtergrondinformatie en nieuwsberichten over de nieuwbouw vind je op deze website. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief die 2x per jaar verschijnt. Zie de pagina Contact.

Ook op de Facebook-pagina van SWZ Zonhove schenken we regelmatig aandacht aan de nieuwbouw.

Kijk ook op www.swzzorg.nl voor algemene informatie over SWZ Zonhove en SWZ zorg.

Het ontwerp maken we in goed overleg met cliënten, medewerkers, ouders en verwanten. Daarvoor hebben we een projectgroep, verschillende werkgroepen en een klankbordgroep, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

De Boswoningen krijgen een verdieping, voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn toekomstbestendig en medewerkers kunnen hier op een prettige manier werken.

Wensen en ideeën van cliënten en betrokkenen zijn geïnventariseerd en zoveel als mogelijk meegenomen in het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan deuren die automatisch openen, (plafond)tilliften en zonnepanelen.

We starten met de bouw van de drie Boswoningen. Vervolgens maken we een plan om aansluitend de overige woningen te realiseren. Ondertussen kijken we hoe de wereld zich verder ontwikkelt en wat dat betekent voor het vervolg, zoals dagbesteding/werk voor cliënten, behandelcentrum en kantoren.

De Emiliusschool is geen onderdeel van SWZ zorg en blijft gewoon staan. Ook vroegbehandeling Okido blijft daar.

Op termijn zijn de wegen over het terrein voor mensen in een rolstoel, fietsers en voetgangers. De auto’s rijden dan enkel over de buitenrand waar ook de parkeermogelijkheid is. Dat betekent meer veiligheid voor cliënten. De wegen en bruggen worden zo aangelegd, dat ze goed begaanbaar zijn met een rolstoel. Nu zijn sommige wegen daarvoor te steil.
Er komt volop gelegenheid om te genieten van het mooie terrein en te wandelen langs de beek en in het bos.

Momenteel ligt er een tijdelijke bouwweg, waardoor het bouwverkeer apart van de andere wegen rijdt.

Het terrein blijft even groot, alleen de inrichting verandert. We gaan de gebouwen slimmer plaatsen, zodat er binnen meer ruimte is. Het groene karakter blijft behouden en wordt nog verbeterd: alle woningen krijgen een eigen buitenruimte. Ook valt er meer te genieten van de Groote Beek die over het terrein loopt.

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.