05-09-2023

Voorlopig ontwerp Boswoningen goedgekeurd

De afgelopen maanden is er hard gewerkt.

We zijn blij te kunnen melden dat het Voorlopig Ontwerp voor de drie Boswoningen is goedgekeurd door diverse gremia. Na een goedkeuring van het concept Voorlopig Ontwerp door de stuurgroep van de nieuwbouw Zonhove volgde een ronde: langs de Cliëntenraad van de regio EMB, de Ondernemingsraad, het Strategisch Team en tot slot de Raad van Toezicht. Deze goedkeuring was en is essentieel voor de voortgang.

Nu zijn we doende met andere noodzakelijke werkzaamheden, zoals financiële zaken, stroomvoorziening en vergunningen. Zo is ten behoeve van de bouw van Boswoning 1 en 2 een kapvergunning aanvraag gedaan voor 8 bomen en is een sloopmelding ingediend bij de gemeente.

 

Naar verwachting kunnen we in het najaar starten met de sloop van de Boerderij-gebouwen en D’n Tref. Daar worden ook voorbereidende werkzaamheden voor ingepland, zoals kabel- en leidingonderzoek.

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.