05-09-2023

Wij moeten weten waar we voor staan

Tini Vingerhoets kijkt als voorzitter van de Cliëntenraad regio EMB terug op de afgelopen periode. Ze vond het medezeggenschapstraject over de huidige plannen om twee redenen ‘best moeilijk’.

“Ten eerste lag er intussen een nieuw plan op tafel. En ten tweede is onlangs de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen veranderd. De bevoegdheden van cliëntenraden in Nederland zijn dichter bij de cliënt komen te liggen. Dat maakte dat de besluitvorming omtrent de nieuwbouwplannen in Zonhove verschoof van de Centrale Cliëntenraad naar de Cliëntenraad regio EMB. Een goede zaak natuurlijk, maar het betekende dat niet alle leden de voorgaande informatie hadden meegekregen. Dat maakte het voor ons lastig om advies uit te brengen. Als vertegenwoordigers van de cliënten moeten wij wel weten waar we voor staan.

 

De zorgdirecteur en projectleider nieuwbouw begrepen ons probleem. Er zijn een paar avonden georganiseerd waarin zij ons extra informatie en antwoord op onze vragen gaven. Zodoende hebben we goed geïnformeerd ons advies uit kunnen brengen.

 

We zijn positief, al blijft het jammer dat het aanvankelijke plan vanwege de kosten niet door kon gaan. Maar de organisatie moet wel gezond blijven, dat is duidelijk.”

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.