BK Ingenieurs

Wie zijn wij? 

BK ingenieurs onderscheidt zich als zelfstandig, middelgroot bureau door zijn veelzijdigheid, betrokkenheid, daadkracht en flexibiliteit. We zetten in op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers en relaties en proberen we ‘Samen werken aan morgen’ elke dag waar te maken.

 

We werken in de grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening en doen daarin alles, behalve het bouwen zelf. Al het overige rekenen we tot ons vakgebied. Van het allereerste verkennende onderzoek tot en met het begeleiden van een veilig bouwverloop. Van het vergunningstraject tot en met het totale omgevingsmanagement. We onderzoeken en adviseren. Voor én in samenwerking met onder meer aannemers, architecten, woningbouwcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars.

 

Klik hier voor meer informatie over BK Ingenieurs.

 

Wat betekent BK Ingenieurs voor de nieuwbouw van Zonhove? 

Wij werken binnen BK Ingenieurs in een vier vakteams: Bodem, Arbo & Veiligheid, Asbest en Civiel. Tot dusver zijn de vakteams Bodem en met name het vakteam Civiel betrokken bij Zonhove.

 

Wij hebben met ons civiele team gewerkt aan ondermeer de kostenramingen voor de aanleg van de buitenruimte (wegen, riolering, tuinen, parkaanleg) en geadviseerd bij de aanbesteding voor de terreinaannemers.

 

Tevens hebben wij het milieuhygiënisch bodemonderzoek en asfaltonderzoek verzorgd en een stukje sanering begeleid.

Momenteel zijn we aangesloten in het ontwerpteam- en bouwteam-infra en treden wij op als bouwteamadviseur voor de opdrachtgever en Karres & Brands landschapsarchitecten bij civiele- en groene (beplantings)vraagstukken.

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. We zijn bereikbaar tussen 08.30 – 17.00 uur.