Son, 17 juli 2019

Al meer dan 20 jaar biedt SWZ vroegbehandeling aan kindjes tussen 0 en 6 jaar. De naam van deze ondersteuning is in de loop der tijd veranderd. Daarom is Okido nog niet bij iedereen bekend. Begeleider Lonneke van den Tillaart stelt Okido graag aan je voor.

Elke dag komen er gemiddeld zes kinderen bij Okido voor vroegbehandeling. Twee begeleiders vangen deze kinderen op en zorgen dat ze in groepsverband en individueel behandeld worden. Elk kind heeft daarbij zijn eigen Persoonlijk Plan. Soms hebben de kinderen al een diagnose, maar vaak ook niet. We werken samen met een revalidatiearts, gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut, zodat we de beste behandeling vinden voor deze jonge kinderen. Onze begeleiders zijn allemaal verpleegkundigen en mogen verpleegtechnische handelingen verrichten.

Alles op één plek
Groot voordeel van Okido is, dat we alle zorg en behandeling op één plek kunnen geven. Het kind staat centraal en we organiseren alle zorg en hulp daar omheen. Zo’n centrale plek is ook prettig voor ouders. Zij hoeven niet naar verschillende locaties toe voor diagnose, behandeling en therapie. Dit scheelt veel tijd en energie. Het grootste voordeel van Okido is, dat het hele team het kind goed leert kennen. Daardoor kunnen we onze behandeling aanpassen aan de behoefte van het kind. Bij Okido staat het (spelenderwijs) stimuleren van de ontwikkeling centraal. Soms gebeurt dat met kleine stapjes. Aangezien we het kind goed leren kennen zien we die stapjes heel duidelijk.

Goede overgang
Vanaf ongeveer 6 jaar stromen de kinderen door naar school. Vaak is dit de Emiliusschool, waarmee we heel nauw samenwerken. We zitten samen in hetzelfde gebouw van de Emiliusschool. En kunnen samen gebruik maken van de faciliteiten van de school, zoals een computerlokaal, zwembad, multi-sensorische ruimte en een gymzaal. Dit zijn voor onze kindjes vertrouwde plekken, waardoor de overgang naar school soepeler gaat. Bij Okido vinden we het belangrijk, dat ook de dagelijkse overgang naar huis soepel verloopt. Daarom onderhouden we veel contact met de ouders, onder meer via het Electronisch Cliëntdossier (ECD) en een dagelijks verslag. Ouders zijn ook altijd welkom bij ons. Zo laten we ouders en kindjes een dagdeel meedraaien om kennis te maken met ons en met onze werkwijze. Trouwens: iedereen die meer over Okido wil weten, is van harte welkom om eens een keer langs te komen! Maak van tevoren wel even een afspraak.