Wij zijn Ergotherapeuten en Kinderfysiotherapeuten werkzaam  met  kinderen binnen SWZ , locatie Zonhove. Sinds enkele jaren werken wij ook binnen de particuliere setting.

Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uivoeren van praktische handelingen, de (fijne)  motoriek en/of  sensorische informatieverwerking. Denk bijv. aan : uw kind wil netter leren schrijven, beter leren knippen en kleuren, zelf zijn veters kunnen strikken, een taakje goed kunnen plannen en uitvoeren, beter kunnen stilzitten of  zich prettiger voelen in een drukke omgeving.

Kinderfysiotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met de ontwikkeling van hun bewegingsapparaat. Dit a.g.v. problemen van motorische, sensorische, orthopedische of neurologische aard.. Denk bijv. aan: vertraagde motorische ontwikkeling, te hoge of te lage spierspanning, moeite met bewegen/ niet goed meekunnen met de gymles, onhandigheid, angst voor bewegen, overbeweeglijkheid, problemen met de verwerking van diverse prikkels en overgewicht. Soms heeft een kind wat extra begeleiding nodig om mee te kunnen doen met leeftijdsgenootjes zowel thuis als op school.  Wij vinden het belangrijk om samen met u als ouder, leerkracht en andere betrokkenen, een plan van aanpak te maken en, aansluitend op de belevingswereld van uw kind, doelstellingen te bereiken. De lijnen tussen kinderfysiotherapie en ergotherapie zijn bij ons kort en zonodig kan multidisciplinair gewerkt worden.