Son, 5 januari 2015

Vijf nieuwe toetreders tot Hersenz

Vanaf 2015 is Hersenz nog beter toegankelijk voor mensen met hersenletsel en hun naasten door de toetreding van vijf nieuwe organisaties tot Hersenz. Daarmee bieden straks elf zorgorganisaties in Nederland behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase, onder de noemer Hersenz. De nieuwe partners van Hersenz zorgen bovendien voor uitbreiding van de al aanwezige kennis en expertise. “Samen staan we sterk in het realiseren van een goed zorgaanbod in de chronische fase en dat is hard nodig”, aldus Marianne van der Harten, bestuurder van De Noorderbrug en één van de initiatiefnemers tot Hersenz.

Behandelgroepen in het hele land

Hersenz is in 2014 gestart met een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel die klaar zijn met revalideren en problemen ondervinden bij het weer oppakken van het leven met hersenletsel. Hersenz biedt hen een vervolgbehandeling, gericht op het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en het realiseren van een nieuw perspectief. Dat gebeurt door een combinatie van fysieke en psychosociale behandelingen in een groep. Aanvullend is er individuele behandeling thuis om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen. Het resultaat van Hersenz is een grotere zelfredzaamheid en eigen regie en een hoger participatieniveau. Hierdoor is minder intensieve en langdurige ondersteuning nodig in de jaren daarna. Behandeling vindt zowel in groepen als individueel plaats.

Nieuwe partners van Hersenz

Hersenz is opgericht door De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin, SGL en SWZ. Zij zijn in 2014 met de eerste Hersenz groepen gestart. Vanaf januari 2015 zijn vijf nieuwe organisaties partner van Hersenz: Amarant, Boogh, Gemiva-SVG, Siza en Zozijn. Daarmee is deze behandeling in heel Nederland beschikbaar, met uitzondering van Zeeland.

Borging positie en financiering extramurale behandeling

Alle elf organisaties participeren ook in het project Extramurale NAH-behandeling, dat in november 2014 is gestart. Dit project heeft tot doel de toekomstige positie en financiering van extramurale behandeling te onderbouwen en borgen. Dit gebeurt in goed overleg met Zorginstituut Nederland, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de VGN, Hersenletsel.nl en de Hersenstichting.

CVA-innovatieprijs 2014

In november 2014 kreeg Hersenz belangrijke erkenning van de CVA-ketens door het winnen van de George Beusmans CVA-innovatieprijs. De jury prees de Hersenz organisaties voor hun aandacht voor de chronische fase en de samenwerking tussen verschillende organisaties en disciplines binnen Hersenz. Naast de samenwerking met de zes nieuw Hersenz partners wordt in 2015 de samenwerking met ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijns behandelaars verder uitgebreid.

Zie www.hersenz.nl voor meer informatie.

Zie http://www.vgn.nl/markant/artikel/21425 voor een artikel in Markant over Hersenz.

 

Hersenz-Logo-JPG140620

=========================================================================

Noot voor de redactie: Voor vragen over Hersenz en/of voor gebruik van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met projectleider Judith Zadoks, info@zadoks.nl, 06-22923815