Son, 3 november 2015

Afgelopen week is de bijlage Het Brein verschenen. Deze bijlage staat in het teken van de hersenen en er wordt o.m. uitgebreid ingegaan op niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak vallen patiënten met NAH tussen wal en schip. Veel mensen weten weinig over het zorgaanbod op het gebied van hersenletsel en wat daarin de mogelijkheden zijn.

Diverse Hersenz partners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de inhoud. Zo besteedt de bijdrage van Hersenz aandacht aan het belang van vervolgbehandeling en de meerwaarde van thuisbehandeling, schrijft InteraktContour over wat de behandeling van Hersenz voor cliënt Arnold Steensma betekent, besteedt Middin aandacht aan haar ambulante begeleiding en gaat de bijdrage van Noorderbrug over talentontwikkeling en het uitgaan van mogelijkheden.

Ook SWZ heeft een bijdrage geleverd aan deze special met een artikel over de ondersteuning van gezinnen met een kind met NAH. Het artikel over deze gezinsbegeleiding vindt u op pagina 14.

Bekijk hier de online versie

Webformaat