Hier vindt u informatie over het Corona-virus en de maatregelen die wij nemen. De informatie is bedoeld voor ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties.

Advies voor bezoekers

  • Bezoek is toegestaan zoals normaal. Wel vragen wij wanneer bezoekers klachten hebben om het bezoek uit te stellen of een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen.
  • Tijdens de besmetting van een cliënt mag er bezoek komen, alhoewel wij dit wel afraden. Komen er toch bezoekers dan vragen bezoekers om een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen.
  • Tijdens quarantaine mag er bezoek komen. Wel vragen wij bezoekers een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen en contact met andere cliënten zoveel mogelijk te vermijden.

Advies wanneer cliënten ergens op bezoek gaan
Wanneer er op de plek waar de cliënt naartoe gaat een virus heerst, adviseren wij om dit bezoek uit te stellen.

Afspraken met onze zorgmedewerkers en vrijwilligers
Zorgmedewerkers en vrijwilligers hoeven niet meer 10 dagen preventief een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, te dragen wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die positief getest heeft op COVD-19.

De andere afspraken die we eerder met elkaar gemaakt hebben gelden nog steeds;

Zorgmedewerkers en vrijwilligers dienen altijd de algemene infectiepreventie maatregelen te volgen:

  • Toepassen van handhygiëne;
  • Hoesten en niezen in de elleboog;
  • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Voor alle zorgmedewerkers en vrijwilligers met luchtwegklachten geldt:

  • Draag tijdens je werk steeds een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type II, om besmetting van cliënten en collega’s te voorkomen;
  • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen.