Hier vindt u informatie over het Corona-virus en de maatregelen die wij nemen. De informatie is bedoeld voor ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties.

SWZ doet er alles aan om de geboden zorg aan onze cliënten en de begeleiding zo gezond en veilig mogelijk te houden, ook tijdens de coronacrisis.

Als de situatie erom vraagt, zal SWZ maatregelen nemen. We nemen daarbij de laatste richtlijnen van het RIVM, het RO(N)AZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en VGN mee in onze besluitvorming. Ook is er vanuit SWZ een hygiëne- en infectiepreventiecommissie actief, die nauw contact onderhoudt met de GGD.

Bij een mogelijke verdenking van een besmetting of een vastgestelde besmetting, handelen de zorgmedewerkers van SWZ volgens een protocol. Uiteraard worden alle betrokkenen geïnformeerd.

Contact met SWZ

Heeft u een vraag over het corona-virus? Vind u geen antwoord op deze website of op de website van het RIVM? Neem dan contact op met het corona team van SWZ per mail: corona@swzzorg.nl