Hier vindt u informatie over het Corona-virus en de maatregelen die wij nemen. De informatie is bedoeld voor ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties.

SWZ doet er alles aan om de geboden zorg aan onze cliënten en de begeleiding zo gezond en veilig mogelijk te houden, ook tijdens de coronacrisis.

Als de situatie erom vraagt, zal SWZ maatregelen nemen. We nemen daarbij de laatste richtlijnen van het RIVM, het RO(N)AZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en VGN mee in onze besluitvorming. Ook is er vanuit SWZ een hygiëne- en infectiepreventiecommissie actief, die nauw contact onderhoudt met de GGD.

Bij een mogelijke verdenking van een besmetting of een vastgestelde besmetting, handelen de zorgmedewerkers van SWZ volgens een protocol. Uiteraard worden alle betrokkenen geïnformeerd.

Onze basisregels  

  • Heeft een cliënt, bezoeker of vrijwilliger COVID-19 gerelateerde klachten (zoals hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts of andere symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19 besmetting) dan gaat het bezoek, logeren, op bezoek gaan of inzet van de vrijwilliger niet door. Dit geldt tot de persoon met klachten negatief getest is op COVID-19.
  • Houd bij voorkeur 1,5 meter afstand. Tenzij de situatie (bijvoorbeeld verzorging) het noodzakelijk maakt om dichterbij te komen.
  • Draag handschoenen tijdens zorg- en/of contactmomenten.
  • Was regelmatig uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Zorg voor een goede ventilatie.
  • Vermijd drukke plekken.
Contact met SWZ

Heeft u een dringende vraag over het corona-virus waarop u het antwoord niet kunt vinden via onze website of de
website van het RIVM, neem dan contact op met de persoonlijk begeleider op uw locatie.