Op deze pagina vindt u informatie over het Corona-virus en de maatregelen die wij nemen. De informatie is bedoeld voor ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en relaties.

Als zorginstelling houden wij ons dagelijks bezig met de zorg, behandeling en ondersteuning van kwetsbare mensen met een (ernstig) meervoudige beperking, een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.
SWZ doet er alles aan om de geboden zorg aan onze cliënten en de begeleiding zo gezond en veilig mogelijk te houden tijdens de corona crisis. Ondanks de moeilijke tijd staat liefdevolle zorg aan cliënten voorop. We doen daarbij alles wat er in ons vermogen ligt.

Vanwege de actuele situatie heeft SWZ verschillende maatregelen getroffen. Als de situatie erom vraagt, worden deze maatregelen aangepast. Het crisisteam corona komt frequent bijeen om te handelen en te communiceren op basis van de actuele situatie.

We nemen de laatste richtlijnen van het RIVM, het RO(N)AZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en VGN mee in onze besluitvorming. Vanuit SWZ is er een hygiëne- en infectiepreventiecommissie actief, die nauw contact onderhoudt met de GGD.

Bij een mogelijke verdenking van een besmetting of een vastgestelde besmetting, handelen de zorgmedewerkers van SWZ volgens een protocol. Uiteraard worden alle betrokkenen geïnformeerd.

In onderstaande videoboodschap spreekt Jody Cath, Raad van Bestuur SWZ, over hoe onze organisatie omgaat met het Corona-virus. De maatregelen die we moeten treffen zijn niet altijd makkelijk. Niet voor ons en niet voor onze cliënten, ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers. We doen ons uiterste best. Met daarbij heel veel waardering voor de inzet van de medewerkers van SWZ.