Op deze pagina vindt u extra informatie over ons Corona-beleid. Via onderstaande tegels kunt u informatie vinden, die voor u van toepassing is. De tegel ‘Info voor regio 1’ bevat informatie voor ouders/verwanten van cliënten met een (ernstige) meervoudige beperking. De tegel ‘Info voor regio 2’ bevat informatie voor ouders/verwanten van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Wanneer u op de groene tegel klikt, komt de informatie te voorschijn.

Wachtwoord
De informatie is alleen toegankelijk met een wachtwoord. Dit wachtwoord heeft u ontvangen via de mail. Bent u uw wachtwoord kwijt? Stuur dan een e-mail naar corona@swzzorg.nl