Op deze pagina vindt u extra informatie over ons Corona-beleid. Via onderstaande tegels kunt u informatie vinden, die voor u van toepassing is. De tegel ‘Locatie Zonhove en Heriklaan’ bevat informatie voor ouders/verwanten van cliënten met een (ernstige) meervoudige beperking. De tegel ‘Overige locaties’ bevat informatie voor ouders/verwanten van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Wanneer u op de groene tegel klikt, komt de informatie te voorschijn.