Vanwege de ontwikkelingen rondom het corona-virus en het voorkomen van de verspreiding van dit virus heeft SWZ enkele ingrijpende maatregelen moeten nemen. Deze ingrijpende maatregelen hebben grote gevolgen voor cliënten, ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers op onze locaties. Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we besloten de volgende maatregelen te nemen. Wij volgen hierbij de richtlijnen, die de rijksoverheid hierbij voorschrijft.

Woonlocaties preventief gesloten

SWZ heeft de woonlocaties van regio 1 en 2 preventief gesloten. Dit betekent dat bezoek van ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers, vrienden en bekenden van cliënten op de woonlocaties NIET is toegestaan. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. De woonlocaties zijn gesloten tot uiterlijk 15 juni, maar we streven ernaar om al eerder bezoek toe te staan. 

Ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers, die normaliter een paar keer per week hun kind/verwant komen verzorgen, mogen dat nu dus ook niet meer doen. Bij hoge uitzondering zijn bezoeken toegestaan, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte (terminaal) en ernstige gedragsproblemen. Dit gaat altijd in overleg met de zorgdirecteur. Externe hulpverleners komen alleen als het strikt noodzakelijk is. Reparateurs van onze leveranciers mogen alleen de locatie bezoeken voor noodzakelijke reparaties en het verhelpen van storingen.

Wij begrijpen dat dit een moeilijke maatregel is voor onze cliënten, evenals voor hun ouders/ verwanten/wettelijk vertegenwoordigers. Maar om onze cliënten, die een kwetsbare doelgroep zijn, én onze medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, hebben we dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen. Aangezien het contact tussen cliënten en hun ouders/ verwanten/wettelijk vertegenwoordigers belangrijk is, zetten we digitale middelen (zoals beeldbellen) in om de verwanten toch te kunnen betrekken bij de zorg.

Activiteitencentra en dagbestedingslocaties preventief gesloten

SWZ heeft alle activiteitencentra, maatschappelijke ondernemingen (lunchroom Komeet in Son, lunchroom De Keyser in Helmond, Kado & Zo en Media & Zo in Son, Kook Kunst Tinks in Veghel) en de logeeropvang in Son gesloten. Voor cliënten, die bij SWZ wonen, doen we ons best om voor een zinvolle dagbesteding te zorgen in de woningen. Hierdoor kunnen (Wmo) cliënten, die niet bij SWZ wonen, tijdelijk geen gebruik maken van deze dienstverlening van SWZ.

Dit betekent niet, dat we deze cliënten nu loslaten. We houden regelmatig contact met de cliënt én de mantelzorger of het netwerk. We bespreken dan de huidige situatie van de cliënt, waar de cliënt tegenaan loopt nu het dagritme en de structuur zijn weggevallen en bekijken waarin wij kunnen ondersteunen.

Voor het regelen van praktische hulp, bijvoorbeeld het boodschappen doen, verwijzen we naar lokale initiatieven en corona hulpdiensten. Indien nodig helpen we bij het leggen van het eerste contact met de hulpdienst namens de cliënt. Bovendien geven we praktische tips voor dagactiviteiten en voor het gebruik van digitale middelen, zoals de iPad of de computer. Voor cliënten die bij ons aan de dagbesteding deelnemen, zorgen we ervoor dat de arbeidsmatige en/of andere activiteiten nu thuis door de cliënt kunnen worden gedaan.

Dagbesteding Wmo cliënten

De cliënten die niet bij SWZ wonen, maar wel dagbestedingsactiviteiten bij SWZ doen, kunnen op dit moment niet naar de activiteitencentra of naar het centrum voor behandeling. Medewerkers van de activiteitencentra en dagbesteding maken gebruik van telefonie en beeldbellen (zoals Facetime, WhatsApp, Skype) om contact met deze cliënten te onderhouden. We houden regelmatig contact met de cliënt én de mantelzorger of het netwerk. We bespreken dan de huidige situatie van de cliënt, waar de cliënt tegenaan loopt nu het dagritme en de structuur zijn weggevallen en bekijken waarin wij kunnen ondersteunen.

Voor het regelen van praktische hulp, bijvoorbeeld het boodschappen doen, verwijzen we naar lokale initiatieven en corona hulpdiensten. Indien nodig helpen we bij het leggen van het eerste contact met de hulpdienst namens de cliënt. Bovendien geven we praktische tips voor dagactiviteiten en voor het gebruik van digitale middelen, zoals de iPad of de computer. Voor cliënten die bij ons aan de dagbesteding deelnemen, zorgen we ervoor dat de arbeidsmatige en/of andere activiteiten nu thuis door de cliënt kunnen worden gedaan.

Ambulante zorg Wmo cliënten

De cliënten die niet bij SWZ wonen, maar wel gebruikmaken van de ambulante zorg van SWZ kunnen momenteel niet naar het centrum voor behandeling. Medewerkers van Behandeling en Ambulante Dienstverlening maken gebruik van telefonie en beeldbellen (zoals Facetime, WhatsApp, Skype) om contact met cliënten te onderhouden. De begeleiding en behandeling wordt zo wel voortgezet. De begeleider/ behandelaar draagt er zorg voor, dat datgene wordt gedaan wat haalbaar en noodzakelijk is voor de specifieke cliëntsituatie.

Post en andere zaken in quarantaine

Op onze locatie Zonhove hebben we uit voorzorg ingeregeld, dat de post 24 uur in quarantaine wordt gehouden. De medewerkers van de locaties buiten Son hebben we gevraagd om hetzelfde te doen met de post of andere zaken, die rechtstreeks bij de teams belanden. Houd het even 24 uur vast voordat je het uitdeelt.

Preventieve maatregelen

Door een goede hygiëne kan de kans op verspreiding van virussen en bacteriën beperkt worden. Daarom worden onderstaande maatregelen in acht genomen.

  • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
  • Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes.
  • Desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol en laat drogen aan de lucht.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
  • Houd 1,5 m afstand