Tijdelijk logo Hersenz

Mensen met hersenletsel en hun naasten kunnen vanaf nu een beroep doen op Hersenz. Zes organisaties in de Gehandicaptenzorg beiden elk een behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Onder de naam Hersenz (voorheen NAH-formule) starten De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin, SGL en SWZ na de zomer met een samenhangend behandelaanbod. 

Als mensen weer thuis zijn na ziekenhuisopname en revalidatie worden de gevolgen van het hersenletsel vaak pas echt merkbaar. Het weer oppakken van het leven is niet vanzelfsprekend. Op alle levensgebieden kunnen zich problemen voordoen: daginvulling, zelfzorg, huishouden, relaties, werk, financiën, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. De ervaring leert dat mensen met hersenletsel ernstig kunnen vastlopen. Door cliënten vanaf het moment dat ze weer thuis zijn te monitoren en zo nodig te interveniëren wil Hersenz dit voorkomen.

In het verlengde van revalidatie biedt Hersenz een integrale, interdisciplinaire behandeling, afgestemd op de vragen van de cliënt en de naasten. Doel van het traject is het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie, het verbeteren van het welbevinden en het leren omgaan met de beperkingen en veranderingen als gevolg van het hersenletsel. Afname van de hulpvraag en vermindering van de belasting van het cliëntsysteem kunnen hieruit voortvloeien.

De Noorderbrug, Heliomare, InteraktContour, Middin, SGL en SWZ hebben veel ervaring met mensen met hersenletsel en bieden een breed aanbod van begeleiding, dagbesteding, 24-uurszorg en behandeling. We zijn thuis in de regio, waar we samenwerken met ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijns zorg en gemeenten. In samenwerking met elkaar en met de regionale partners willen we het behandelaanbod voor mensen met hersenletsel verruimen en verbeteren en de beschikbare kennis delen en verder ontwikkelen.

Het jaar 2014 is voor de zes samenwerkende organisaties een pilotjaar waarin het aanbod wordt getoetst op praktische haalbaarheid en effectiviteit. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Het aanbod beschikbaar in een aantal gebieden in Nederland. De pilot moet uitwijzen of Hersenz toegevoegde waarde heeft voor cliënten en naasten. Als dat het geval is, wordt Hersenz op grotere schaal aangeboden.

Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.hersenz.nl.

NIEUWS: kijk hier voor de voorlichtingsfilm van Hersenz:

www.youtube.com/watch?v=rnDY7U81tWE