AC Eindhoven is een groot activiteitencentrum waar gemiddeld 50 cliënten per dag aanwezig zijn.

Wij bieden een groot aantal activiteiten die cliënten individueel of in groepsverband kunnen doen. De cliënten worden begeleid door medewerkers met specialistische kennis op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Onze cliënten hebben een lichamelijke of meervoudige beperking en/of een niet- aangeboren hersenletsel. Binnen AC Eindhoven zijn meerdere activiteiten, die zijn onderverdeeld in verschillende vormen: arbeidsmatig, basis en ontwikkelingsgerichte activiteiten.

De dag activiteiten vloeien voort uit het persoonlijk plan van de cliënt. Ze zijn afgestemd op diens mogelijkheden en interesse.

AC Eindhoven
Palladiostraat 27
5624 AB Eindhoven
040-2649070