Brink 20 is een leefgroep waar 6 oudere cliënten met een (ernstige) meervoudige beperking wonen. De leeftijd varieert tussen de 50 en de 70 jaar. Naast de dagelijks te verlenen basiszorg ligt het accent voornamelijk op het creëren van een huiselijke sfeer, waarbij rekening gehouden wordt met de beperkingen die de leeftijd van onze cliënten met zich mee brengt. Op de groep werken we daarom met een ouderenproject, waarbij de oudere cliënten op de groep dagbesteding krijgen. We verzorgen hiervoor activiteiten op maat, zoals huishoudelijke taken, wandelen, creatieve activiteiten, enz.