Helpt u ons om samen meer mogelijk te maken?

SWZ is in deze regio dé zorginstelling voor mensen met hersenletsel en mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Zij vinden bij ons een thuis, begeleiding, behandeling en een invulling van hun dag, die past bij hun wensen en mogelijkheden. Mensen met een beperking willen net als iedereen graag zo zelfstandig mogelijk in het leven staan. Meedoen in de maatschappij en hun talenten ontwikkelen Dagelijks zijn vele medewerkers en vrijwilligers betrokken om cliënten daarbij te helpen. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in, maar ook u kunt voor hen een groot verschil maken.

Ons werk doen we op basis van de budgetten die overheden en zorgverzekeraars beschikbaar stellen. Maar voor de extra’s, voor de sjeu in het leven is dat lang niet altijd toereikend. Er is zoveel meer wat het leven wat beter maakt en wat we graag willen kunnen bieden. Juist nu, in een tijd waarin subsidies niet vanzelfsprekend zijn, zijn schenkingen van mensen zoals u belangrijker dan ooit.

Wilt u het verschil maken?

Heel graag! Uw gift maakt namelijk echt een wezenlijk verschil voor de mensen voor wie wij werken. Samen komen we verder! Met uw steun maakt u bijvoorbeeld de aanschaf van aangepaste computerapparatuur, snoezel- of speelmaterialen mogelijk. Een uitstapje of vakantie, een speciale artiest in het recreatie-programma of een bijzonder kunstzinnig project. Allemaal zaken waar cliënten heel erg van genieten en die lastig te bekostigen zijn uit de reguliere zorgbudgetten.

Wat kunt u doen?

Er zijn verschillende manieren waarop u onze cliënten en ons werk voor hen kunt steunen. Dat kan nu, of door ons als begunstigde op te nemen in uw testament.

Ook kunt u een donatie doen. Hoe? Dat leest u hier.