SWZ is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Iedere ANBI is verplicht om bepaalde gegevens op haar website te publiceren voor 1 juni 2022.  SWZ maakt gebruik van het standaardformulier dat voor zorginstellingen is ontwikkeld. Het ingevulde standaardformulier vindt u hier:

Volledig ingevulde ANBI verklaring

Om een goed beeld te krijgen hoe SWZ afgelopen jaar werkte aan merkbare mensgerichte zorg, verwijzen wij u graag naar ons Kwaliteitsverslag (https://www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/organisatie/downloads/jaarverslagen/).