Om op een prettige manier met elkaar te kunnen omgaan, gelden bij SWZ gedragsregels. De gedragsregels zijn beschreven in deze gedragscode. Deze gedragscode geldt voor medewerkers[1], cliënten/ vertegenwoordigers en bezoekers van SWZ.

 

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is. Ik discrimineer niet en pas geen enkele vorm van onderscheid, beperking of voorkeur toe waardoor de gelijkwaardigheid en vrijheid van anderen wordt aangetast.
 2. Ik respecteer de privacy en grenzen van anderen en dring niet ongewenst/ ongevraagd binnen in de persoonlijke levenssfeer van de ander. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven.
 3. Ik loop niet ongevraagd iemands privéruimte binnen.
 4. Ik respecteer de persoonlijke ruimte die iemand nodig heeft. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet ongewenst aan.
 5. Ik houd rekening met de leeftijd, sekse, vermogens en beperkingen van de ander.
 6. Ik spreek de ander aan op zijn/ haar gehele persoon en niet op een enkel persoonlijk kenmerk. Ik maak geen opmerkingen over iemands uiterlijk, kleding, seksuele voorkeur of persoonlijke achtergronden die als kwetsend kunnen worden ervaren.
 7. Ik houd rekening met de levens-, geloofs- en politieke overtuiging en culturele achtergrond van de ander.
 8. Ik geef geen uiting aan opvattingen, grappen en toespelingen over persoonlijke kenmerken van mensen of hun maatschappelijke positie of cultuur.
 9. Ik confronteer anderen niet met beeldmateriaal of teksten die door hen als kwetsend zouden kunnen worden ervaren.
 10. Ik maak geen misbruik van mijn macht. Ik val de ander niet lastig. Ik bedreig niet. Ik val niet aan en ik gebruik geen geweld.
 11. Ik dring mijn mening en mijn wil niet op aan anderen.
 12. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.
 13. Als iemand mij hindert, vraag ik hem/ haar te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander (begeleider, leidinggevende, vertrouwenspersoon) om hulp.
 14. Ik houd mij aan gemaakte afspraken.
 15. Ik help anderen zich ook aan gemaakte afspraken te houden.

 


[1] Onder medewerker wordt ook verstaan: stagiaire, leerling en vrijwilliger.